Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (mda)

Flag mda
SốGiảiCập nhật
1Campionatul Republicii Moldova la şah rapid, tineret pînă la 16, 18, 20 ani 20 giờ 20 phút
2Turneul National " Turnul Alb " 2018 mun. Chisinau 1 ngày 3 giờ
3Turneul National la Sah "Turnul Alb" etapa a II, Zona de Nord, Balti 2 ngày 2 giờ
4Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B14 9 ngày 1 giờ
5Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B16 9 ngày 1 giờ
6Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F14 9 ngày 1 giờ
7Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F16 9 ngày 1 giờ
8Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, B 12 9 ngày 1 giờ
9Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 10 9 ngày 1 giờ
10Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 12 9 ngày 1 giờ
11Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, B-18 9 ngày 2 giờ
12Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, B10 9 ngày 3 giờ
13Campionatul Republicii Moldova la sah Clasic, B 8 9 ngày 3 giờ
14Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, F 8 9 ngày 4 giờ
15Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F-18 11 ngày 1 giờ
16 Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, baieti 10 ani 17 ngày
17Campionatul Republicii Moldova la Sah Clasic, baieti 8 ani 17 ngày
18Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, fete 8 ani 17 ngày 1 giờ
19Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, fete 12 ani 17 ngày 1 giờ
20Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, fete 10 ani 17 ngày 1 giờ
21Campionatul Republicii Moldova la sah clasic, baieti 12 ani 17 ngày 1 giờ
22Campionatul Republicii Moldova la Șah Clasic între Juniori și Tineret 2018, F12 19 ngày 19 giờ
23Campionatul RM la sah rapid 2018 intre femei 23 ngày 2 giờ
24Campionatul RM la sah rapid 23 ngày 2 giờ
25Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti F12 30 ngày 3 giờ
26Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B8 30 ngày 3 giờ
27Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B12 31 ngày 2 giờ
28Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti F10 31 ngày 2 giờ
29Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B-10 31 ngày 3 giờ
30Turneu de califucare catre Campionatul R.Moldova Balti B14 35 ngày 19 giờ
31Campionatul Republicii Moldova la sah clasic 2018, feminin 40 ngày
32Campionatul Republicii Moldova la sah clasic 2018, masculin 40 ngày 1 giờ
33Campionatul mun.Chisinau, copii sub 12 ani 41 ngày 21 giờ
34Campionatul mun.Chisinau, fete sub 10 ani 41 ngày 22 giờ
35Campionatul mun.Chisinau, baieti sub 10 ani 41 ngày 22 giờ
36Campionatul mun.Chisinau, fete sub 12 ani 41 ngày 23 giờ
37Campionaul mun.Chisinau, copii sub 8 ani 41 ngày 23 giờ
38Campionatul RM la sah blitz 2018, final 51 ngày
39Campionatul RM la sah blitz 2018, feminin 51 ngày
40Campionatul RM la sah blitz 2018, semifinal 52 ngày
41Campionatul RM la sah 2018 pentru veterani categorie de virsta 65 ani 58 ngày
42Campionatul RM la sah 2018 pentru veterani, categoria de virsta 50-65 ani 58 ngày 1 giờ
43Balti Open 2018 71 ngày 3 giờ
44Campionatul National intre elevi 2018. Fete pina 9 ani 71 ngày 5 giờ
45Campionatul National de sah intre elevi 2018.Fete pina 11 ani 71 ngày 5 giờ
46Campionatul National de sah intre elevi2018 Fete pina 13 ani 71 ngày 5 giờ
47Campionatul National de sah intre elevi 2018. Fete pina 15 ani 71 ngày 5 giờ
48Campionatul National de sah intre elevi 2018. Baieti pina 9 ani 71 ngày 5 giờ
49Campionatul National intre elevi 2018.Baieti pina 11 ani 71 ngày 5 giờ
50Campionatul National de sah intre elevi 2018. Baieti pina 13 ani 71 ngày 5 giờ
Advertisement
Advertisement