Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (lbn)

Flag lbn
SốGiảiCập nhật
12017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 145 ngày 11 giờ
2Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 184 ngày 23 giờ
39th Beirut International Open 2017 228 ngày 13 giờ
49th Beirut International Open 2017 232 ngày 12 giờ
5Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 244 ngày 15 giờ
6Lebanese Chess clubs 1st Division 252 ngày 11 giờ
7Lebanese Chess clubs 1st Division 267 ngày 10 giờ
8 Lebanese Teams Rapid chess Championship 267 ngày 14 giờ
9InterClubs Blitz Chess Championship 2017 291 ngày 12 giờ
1043rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 296 ngày 4 giờ
11Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 432 ngày 12 giờ
122016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 509 ngày 13 giờ
1342nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 535 ngày 13 giờ
142016 Qualification Lebanese Chess Championship 597 ngày 15 giờ
152016 Qualification Lebanese Chess Championship 599 ngày 20 giờ
16Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 662 ngày 14 giờ
17Lebanese Blitz Chess Championship 2016 683 ngày 12 giờ
18Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 772 ngày 13 giờ
19"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 877 ngày 9 giờ
20Amicale Christmas Tournament 2015 877 ngày 18 giờ
2141st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 898 ngày 13 giờ
2210th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 942 ngày 19 giờ
2310th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 949 ngày 14 giờ
248th Beirut International Open 2015 970 ngày 20 giờ
25Ehden Chess Festival 2015 979 ngày 1 giờ
26Ehden Chess Festival 2015 - U14 983 ngày 13 giờ
27Ehden Chess Festival 2015 983 ngày 13 giờ
28Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 989 ngày 15 giờ
29International Chess Day Championship 2015 1004 ngày 13 giờ
30International Chess Day 2015 - U14 1004 ngày 13 giờ
31Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1006 ngày 18 giờ
32Leabanese InterClubs Championship - 1st division - 2015 1006 ngày 22 giờ
33Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2015 1100 ngày 15 giờ
34Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1120 ngày
35Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G2 1159 ngày 2 giờ
36Lebanese Clubs Championship 2015 - 2nd Division - G1 1159 ngày 2 giờ
37Emmanul Lasker - Group B 1208 ngày 12 giờ
38Emmanul Lasker - Group A 1208 ngày 12 giờ
3985th Tigran Petrosian Anniversary Rapid Chess 1243 ngày 5 giờ
40Lebanese Clubs Blitz Championsip 1270 ngày 14 giờ
41Lebanese Clubs Rapid Chess Chapionship 2014 1273 ngày 1 giờ
4220th Lebanese Individual Rapid Chess Championship - 2014 1297 ngày 23 giờ
4340th Lebanese Individual Chess Championship 2014 - Final Stage 1427 ngày 2 giờ
4440th Lebanese Individual Championship - 2014 - Final Stage 1428 ngày 4 giờ
452 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 1445 ngày 13 giờ
462 emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz 1447 ngày 11 giờ
477th Beirut International Open 2014 1471 ngày 3 giờ
48Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 1537 ngày 11 giờ
492013 Lebanese Blitz Chess Championship 2013 Lebanese Blitz Chess Championship 1631 ngày 13 giờ
50Lebanese Individual Chess Championship 2013 1687 ngày 12 giờ