Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (ken)

Flag ken
SốGiảiCập nhật
1Nairobi Open International Chess Championship 2018 Junior Section 13 giờ 6 phút
2Kenya National Premier Chess League 2018 23 giờ 25 phút
3Meru Open Chess Championship 2018 - Open Section 1 ngày
4Meru Open Chess Championship 2018 - Junior Section 1 ngày 1 giờ
5Laiser Hill Youth Chess Championship 2018 U18 3 ngày 17 giờ
6Laiser Hill Youth Chess Championship 2018 U12 3 ngày 18 giờ
7Laiser Hill Youth Chess Championship 2018 U10 3 ngày 18 giờ
8Laiser Hill Youth Chess Championship 2018 U08 3 ngày 18 giờ
9Originellle Blitz 4 ngày 17 giờ
10Originellle Rapids 4 ngày 20 giờ
11The University of Nairobi 2018 Chess League 6 ngày 23 giờ
12Beacon Of Hope Chess Tournmanet Under 8 10 ngày 15 giờ
13Beacon Of Hope Chess Tournmanet Under 18 10 ngày 18 giờ
14Beacon Of Hope Chess Tournmanet Under 12 10 ngày 18 giờ
15Beacon Of Hope Chess Tournmanet Under 10 10 ngày 18 giờ
16Beacon Of Hope Chess Tournmanet Parents Section 10 ngày 19 giờ
17Nairobi Open International Chess Championship 2018 Open Section 16 ngày 18 giờ
18Nairobi Open International Chess Championship 2018 U10 16 ngày 18 giờ
19Nairobi Open International Chess Championship 2018 U8 18 ngày 16 giờ
20MADARAKA TOURNAMENT U12 SECTION 18 ngày 18 giờ
21MADARAKA OPEN CHESS TOURNAMENT 18 ngày 21 giờ
22Nairobi Open International Chess Championship 2018 Ladies Section 19 ngày 12 giờ
23Quickfire 3 Open Section. 25 ngày 12 giờ
24Logos Christian School Junior Chess Tournament Under 8 29 ngày
25Quickfire 3 Junior Section 30 ngày 18 giờ
26KUSA INDOOR GAMES (CHESS) 30 ngày 20 giờ
27KUSA INDOOR GAMES (CHESS) Ladies 30 ngày 21 giờ
28Logos Christian School Junior Chess Tournament Under 18 30 ngày 23 giờ
29Logos Christian School Junior Chess Tournament Under 12 30 ngày 23 giờ
30Logos Christian School Junior Chess Tournament Under 10 30 ngày 23 giờ
31Logos Christian School Junior Chess Tournament Parents Section 30 ngày 23 giờ
32Lighthouse InterSchools Chess Tournament - U08, U10, U12 38 ngày 17 giờ
33Makini Open Youth Chess Championship U12 38 ngày 17 giờ
34Makini Open Youth Chess Championship U10 38 ngày 17 giờ
35Makini Open Youth Chess Championship U8 38 ngày 18 giờ
36Lighthouse InterSchools Chess Tournament - U14, U16, U18 38 ngày 18 giờ
37Makini Open Youth Chess Championship U14 38 ngày 18 giờ
38Makini Open Youth Chess Championship U16 38 ngày 18 giờ
39Makini Open Youth Chess Championship U18 38 ngày 18 giờ
40Machakos Open Chess Championship 2018 - Open Section 44 ngày 15 giờ
41Machakos Open Chess Championship 2018 - Ladies Section 44 ngày 16 giờ
42Machakos Open Chess Championship 2018 - Junior Section 45 ngày 17 giờ
43Mombasa Chess Academy Internal Tournament U10 48 ngày 15 giờ
44Mombasa Chess Academy Internal Tournament 48 ngày 15 giờ
45Braeburn Chess Tournament U13 52 ngày 21 giờ
46Braeburn Chess Tournament U11 52 ngày 21 giờ
47Braeburn Chess Tournament U9 52 ngày 21 giờ
48Epitome Juja St Peters Internal Tournament Group 1 53 ngày 20 giờ
49Epitome Juja St Peters Internal Tournament Group 2 53 ngày 21 giờ
50EPITOME JUNIOR U21 CHESS CHAMPIONSHIP 2018 (FIDE RATED) 53 ngày 23 giờ