Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (jor)

Flag jor
SốGiảiCập nhật
1Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment Open 8 ngày 20 giờ
2Kingdom Individual Preliminary Stage Tournament - 2018 Open 12 ngày 15 giờ
3 AL-Qaed Championships 0pen 2018 36 ngày 15 giờ
4First Chess Tournament for Lowyers -2018 48 ngày 14 giờ
5First Classification Tournament-2018 Open 49 ngày 14 giờ
616th Jordan Cup Championship-2017 68 ngày 17 giờ
7First Club Championship 2017 82 ngày 16 giờ
82017 Second Grade Clubs Championship 83 ngày 18 giờ
9First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-15 89 ngày 22 giờ
10First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-12 89 ngày 23 giờ
11First Hekmat ALfarooq Academy Tournament- 2018 U-17 89 ngày 23 giờ
12Alfohis Orthodox Club Raped Chess Tournrment U8,U10,U12,U14,U16,U18,U20 96 ngày 20 giờ
13First Zarqa Chess Tournament -2018 128 ngày 4 giờ
14Third rappid champion 2017 Open 146 ngày 16 giờ
153rd Classification Tournament-2017-Open 152 ngày 14 giờ
16Second Rapid Chess Tournament-2017 Open 167 ngày 16 giờ
17بطولة جامعة البلقاء للكليات الجامعية والكليات المتوسطة للطالبات 169 ngày 16 giờ
18First Rapid Chess Tournament-2017 Open 175 ngày 15 giờ
192nd Classification Tournament-2017 OPEN 187 ngày 14 giờ
2025th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 222 ngày 13 giờ
21Starring Arena Youth Chess Tounament F-10+12 236 ngày 13 giờ
22Starring Arena Youth Chess Tounament M-U10 236 ngày 13 giờ
23Starring Arena Youth Chess Tounament M-U12+14 236 ngày 13 giờ
24Starring Arena Youth Chess Tounament U-20 236 ngày 13 giờ
25Starring Arena Youth Chess Tounament Open- U8 236 ngày 13 giờ
262017 Kingdom Tournament-women- 286 ngày 17 giờ
272017 Kingdom Tournament U20+18 - M 294 ngày 14 giờ
282017 Kingdom Tournament U10-M 295 ngày 1 giờ
292017 Kingdom Tournament U8-M 295 ngày 15 giờ
302017 Kingdom Tournament U14-M 295 ngày 16 giờ
312017 Kingdom Tournament U12-M 295 ngày 16 giờ
322017 Kingdom Tournament U10-F 295 ngày 17 giờ
332017 Kingdom Tournament U8-F 295 ngày 17 giờ
342017 Kingdom Tournament U16-M 296 ngày 20 giờ
352017 Kingdom Tournament U14-F 297 ngày 16 giờ
362017 Kingdom Tournament U12-F 297 ngày 17 giờ
372017 Kingdom Tournament U18-F 298 ngày 14 giờ
382017 Kingdom Tournament U16-F 298 ngày 16 giờ
392017Final Kingdom Tournament 302 ngày 14 giờ
402nd Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 343 ngày 10 giờ
41Ramadan Blitz Chess Tournament-2017-Open 350 ngày 11 giờ
42First Kingdom Tournament 2017-Open- 369 ngày 15 giờ
432017-2nd Private schools Chess Tournament M- U10 383 ngày 15 giờ
442017-2nd Private schools Chess Tournament M U-8 383 ngày 15 giờ
452017-2nd Private schools Chess Tournament F-U11+9 383 ngày 20 giờ
462017-2nd Private schools Chess Tournament F-U8 383 ngày 21 giờ
472017-2nd Private schools Chess Tournament M-U15+17 383 ngày 21 giờ
482017-2nd Private schools Chess Tournament F-U15+13 383 ngày 21 giờ
492017-2nd Private schools Chess Tournament M-U13 383 ngày 23 giờ
502017-2nd Private schools Chess Tournament M-U11 383 ngày 23 giờ