Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (jam)

Flag jam
SốGiảiCập nhật
12018 Subzonal 2.3.5 Absolute Section 14 giờ 6 phút
22018 Subzonal 2.3.5 Female Section 14 giờ 13 phút
3Robert Wheeler Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 12 ngày 16 giờ
4Robert Wheeler Open 2018 FIDE Open Section 33 ngày 17 giờ
5Robert Wheeler Open 2018 FIDE U-1600 Section 33 ngày 19 giờ
6President's Invitational 2018 40 ngày 18 giờ
7National Junior Ch. (Fem) 2018 89 ngày 2 giờ
8National Junior Ch. (Abs) 2018 89 ngày 2 giờ
9National Championship (Female) 2018 126 ngày 2 giờ
10National Championship (Absolute) 2018 126 ngày 2 giờ
11Humphrey Gayle Memorial Candidates 129 ngày 12 giờ
12John Powell Open 2018 FIDE U-1600 Section 145 ngày 23 giờ
13John Powell Open 2018 FIDE Open Section 146 ngày
14John Powell Open 2018 JCF U-1300 Rapid Section 153 ngày 22 giờ
15Frederick Cameron Open 2017 Intermediate Section 181 ngày 22 giờ
16Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 181 ngày 22 giờ
17Frederick Cameron Open 2017 Amateur Section 189 ngày
18DRP Ladies Rapid FIDE Open 2017 189 ngày
19Ravensworth Rapid U-8 2017 208 ngày 22 giờ
20Ravensworth Rapid U-10 2017 208 ngày 22 giờ
21Ravensworth Rapid U-12 2017 208 ngày 22 giờ
22Ravensworth Rapid High School 2017 208 ngày 23 giờ
23Ravensworth Rapid High School 2017 208 ngày 23 giờ
24Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 208 ngày 23 giờ
25Ravensworth Rapid Beginners 2017 208 ngày 23 giờ
26National Junior Rapid Championship 2017 229 ngày 19 giờ
27National Rapid Championship 2017 229 ngày 19 giờ
28National Blitz Championship 2017 230 ngày 20 giờ
29National Junior Blitz Championship 2017 230 ngày 20 giờ
302017 Jamaica Chess Festival Team Rapid 248 ngày 21 giờ
31Harold Chan Open 2017 FIDE Section 270 ngày 19 giờ
32Harold Chan Open 2017 Intermediate Section 271 ngày
33Harold Chan Open 2017 Amateur Section 272 ngày 19 giờ
34St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 290 ngày 19 giờ
35St. Jago Open 2017 Intermediate Section 290 ngày 19 giờ
36William Roper Memorial 2017 National Senior Championship 306 ngày
37Enos Grant Memorial Blitz 2017 362 ngày 22 giờ
38Robert Wheeler Open 2017 Amateur Section 393 ngày 1 giờ
39Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 397 ngày 18 giờ
40Robert Wheeler Open 2017 Intermediate Section 397 ngày 18 giờ
41Grace Kids Chess Club 2017 FIDE Section 419 ngày 20 giờ
422017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Fem) 427 ngày 19 giờ
432017 CARIFTA Chess Championship - U20 (Abs) 429 ngày
442017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 429 ngày
452017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Fem) 429 ngày
462017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Abs) 429 ngày
472017 CARIFTA Chess Championship - U12 (Fem) 429 ngày
48President's Invitational 2017 439 ngày 3 giờ
49National Junior Ch. (Fem) 2017 453 ngày 21 giờ
50National Junior Ch. (Abs) 2017 453 ngày 21 giờ