Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (irq)

Flag irq
SốGiảiCập nhật
1Girls under 14 years 7 giờ 50 phút
2Boys under 10 years 8 giờ
3Boys under 8 years 8 giờ 2 phút
4Boys under 6 years 8 giờ 3 phút
5Boys under 12 8 giờ 31 phút
6بطولة العراق دون 14 سنة 8 giờ 41 phút
7بطولة العراق دون 14 سنة 14 giờ 43 phút
8Girls under 6 years 15 giờ 35 phút
9Girls under 12 years 1 ngày 1 giờ
10Girls under 8 years 1 ngày 2 giờ
11Boys under 8 years 1 ngày 2 giờ
12Girls under 8 years 1 ngày 3 giờ
13Boys under 6 years 1 ngày 3 giờ
144rd tournament of alhadaf chess club 3 ngày 7 giờ
1511th Khanzad Classic Chess Championship 20 ngày 1 giờ
16Khanzad Blitz 2018(Ramadhan) 21 ngày 13 giờ
17 8th Khanzad Rapid Chess Championship 21 ngày 13 giờ
181St communications club Championship (Rapid) 26 ngày 8 giờ
191St communications club Championship (Rapid) 27 ngày 7 giờ
20السيد محمد حمادي 43 ngày 5 giờ
21السيد محمد حمادي 44 ngày 9 giờ
22HARMONY ACADEMY CHAMPIONSHIP CHESS 2018 47 ngày 6 giờ
23khalid-khudier Tournament 56 ngày 5 giờ
2410th Khanzad Classic Chess Championship(2018) 58 ngày 5 giờ
25بطولة سوق الشيوخ للشطرن الخاطف 63 ngày 6 giờ
2630th IRAQI Clubs Championship 2018 91 ngày 2 giờ
2730th IRAQI Clubs Championship 2018 91 ngày 9 giờ
286th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018(Blitz) 93 ngày 3 giờ
296th IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 (OPEN) 93 ngày 4 giờ
30 بطولة جامعات العراق للطالبات 2018 95 ngày 5 giờ
31 بطولة الجامعات الطلاب 2018 95 ngày 5 giờ
323rd tournament of alhadaf chess club 119 ngày 13 giờ
339th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 119 ngày 14 giờ
343rd tournament of alhadaf chess club 126 ngày 8 giờ
35 IRQ Final for Men 2018 A 130 ngày 13 giờ
369th Khanzad Classic Chess Tournament-group-A 133 ngày 7 giờ
379th Khanzad Classic Chess Tournament-group-B- U14 133 ngày 7 giờ
38 6th Khanzad Chess Championship (Blitz) 2018 142 ngày 5 giờ
39Championship of the University of Sulaymaniyah in 2018 158 ngày 9 giờ
408th Khanzad Classic Chess Championship 2017 178 ngày 17 giờ
414th Duhok International Championship. 179 ngày 8 giờ
424th Duhok International 179 ngày 12 giờ
43 8th Khanzad Classic Chess Championship 2017 188 ngày 10 giờ
44Iraqi Final-First Stage for Men 2018 207 ngày 5 giờ
45Iraqi Final-First Stage for Men 2018 207 ngày 14 giờ
462nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 215 ngày 1 giờ
47Thi-Qar Tournament 2017 220 ngày 15 giờ
482nd Al hadf International Tornement( The late Mohamed Jaber) (OPEN) 228 ngày 10 giờ
49Sulaymaniyah Final Championship Chess 2017 267 ngày 7 giờ
50 6th Khanzad Chess Tournament (Rapid) 279 ngày 1 giờ