Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (irl)

Flag irl
SốGiảiCập nhật
1Irish National Club Championships 2018 32 ngày 14 giờ
2Irish Junior Chess Campionships 2018 Babysitters 47 ngày 16 giờ
3The Balazs Invitational Grand Prix 2018 50 ngày 19 giờ
4Irish Easter Chess Festival GM Norm Event 2018 54 ngày 8 giờ
5Irish Easter Chess Festival IM Norm Event 2018 54 ngày 8 giờ
6ICU Easter Blitz 2018 54 ngày 9 giờ
7Irish Easter Chess Festival 1300-1900 Closed Event 2018 54 ngày 14 giờ
8Irish Easter Chess Festival u1300 Closed event 2018 54 ngày 14 giờ
9Irish Easter Chess Festival 1800+ Closed Event 2018 54 ngày 14 giờ
10Irish Easter Chess Festival 40+ Championships 2018 54 ngày 14 giờ
11Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U15 68 ngày 11 giờ
12Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U12 68 ngày 11 giờ
13Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U10 68 ngày 11 giờ
14Leinster Chess Union Grand Prix Round 4 U8 68 ngày 11 giờ
15UCD Blitz 2018 68 ngày 14 giờ
16Irish New Year IM Norm Event 2018 71 ngày 18 giờ
17Irish New Year GM Norm Event 2018 71 ngày 18 giờ
18ICU Blitz Championship 2018 71 ngày 18 giờ
19Dublin Blitz Championship 2018 96 ngày 10 giờ
20Manorhamilton JCC February Tournament 106 ngày 10 giờ
21Irish 50+/65+ Championship 2018 137 ngày 21 giờ
22ICU Winter Blitz 2018 138 ngày 10 giờ
23Manorhamilton JCC Christmas Tournament 159 ngày 14 giờ
24Mick Germaine Cup 166 ngày 10 giờ
25Irish Women's Championship 2017 194 ngày 13 giờ
26Irish chess day charity blitz 2017 205 ngày 13 giờ
27St. Andrew's Charity Classic 2017 236 ngày 14 giờ
28St. Andrew's Charity Classic 2017 Championship 236 ngày 14 giờ
29St. Andrew's Charity Classic 2017 Challengers 236 ngày 14 giờ
30Irish Blitz Championship 2017 243 ngày 17 giờ
31Irish Rapid Championship 2017 243 ngày 18 giờ
32Elm Mount Chess Club Championhips 2017 Section C 254 ngày 8 giờ
33Elm Mount Club Championships Section D 254 ngày 8 giờ
34Elm Mount Chess Club Championships 2017 Section A 255 ngày 8 giờ
35City Of Dublin Master 2017 257 ngày
36City of Dublin Championship 2017 257 ngày
37City of Dublin Major 2017 257 ngày
38City of Dublin Challenger 2017 257 ngày
39Dun Laoghaire Rapidplay 2017 271 ngày 14 giờ
40Irish Championships 2017 first weekend Challenger sponsored by Ei Electronics 271 ngày 16 giờ
41Elm Mount Chess Club Championships 2017 276 ngày 22 giờ
42Irish Championships 2017 Open Weekender 291 ngày 22 giờ
43The Irish Championships 2017 293 ngày 17 giờ
44Irish Championships 2017 first weekend Major sponsored by Ei Electronics 299 ngày 14 giờ
45Bray Rapid 2017 334 ngày 13 giờ
46Philip Hogarty Rising Stars 361 ngày 14 giờ
47O Connell Cup 362 ngày 14 giờ
48Irish UCD Blitz 2017 363 ngày 19 giờ
49Tralee Classic Section B 402 ngày
50Tralee Classic Section A 402 ngày