Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (hon)

Flag hon
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Nacional por Equipos 2018 11 ngày 4 giờ
2TORNEO CLASIFICATORIO AL TORNEO POR EQUIPOS EN CEIBA 18 ngày 22 giờ
3Torneo Clasificatorio Nacional por Equipos CAJ 2018 19 ngày 19 giờ
4Campeonato de Blitz Liga Sampedrana de Ajedrez 2018 20 ngày 20 giờ
5Campeonato Nacional U20 2018 Absoluto 33 ngày 20 giờ
6PRIMER TORNEO DEPARTAMENTAL COLEGIAL 2018 40 ngày 19 giờ
7TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ ESCOLAR 40 ngày 19 giờ
8Torneo de Blitz 5to Aniversario Club Jurasico 2018 41 ngày 18 giờ
9Torneo Clasificatorio al Centroamericano y del Caribe Honduras Club Jurasico2018 41 ngày 23 giờ
10Campeonato "La Entrada Copan" 48 ngày
11PRIMER TORNEO LCA 2018 52 ngày 19 giờ
12Campeonato por Equipos LICEA 2018-04 55 ngày 1 giờ
13TORNEO PARTIDAS RÁPIDAS 5° ANIVERSARIO 61 ngày 19 giờ
14Campeonato de Blitz "Ricardo Viana" 68 ngày 15 giờ
15Torneo de Clasificación del Club Jurásico para la Entrada Copán 2018 75 ngày 19 giờ
16Campeonato Promesas LICEA por Equipos U20 75 ngày 22 giờ
17Festival Nacional de la Juventud 2018 - U18 96 ngày 17 giờ
18Festival Nacional de la Juventud 2018 - U16 96 ngày 17 giờ
19Festival Nacional de la Juventud 2018 - U14 96 ngày 17 giờ
20Festival Nacional de la Juventud 2018 - 12 96 ngày 17 giờ
21Festival Nacional de la Juventud 2018 - U10 96 ngày 17 giờ
22Festival Nacional de la Juventud 2018 - U8 96 ngày 17 giờ
23Campeonato Nacional Femenino 2018 103 ngày 22 giờ
24Festival LICEA RR - Marzo 2018 104 ngày 1 giờ
25Campeonato Nacional 2018 (ROUND ROBIN A) 110 ngày 21 giờ
26TORNEO PARA SELECCION SUB16 DE CLUB JURÁSICO 2018 110 ngày 22 giờ
27Campeonato Nacional ( ROUND ROBIN B) 110 ngày 22 giờ
28Gran Torneo de Rápidas LICEA - Feb 2018 Dr. Luis Rivera 111 ngày
29Gran Torneo Blitz - LICEA Dr. Luis Rivera 117 ngày 20 giờ
30Torneo inicio de año 2018 Club Jurasico 118 ngày
31Promesas LICEA Dr. Luis Rivera Feb-2018 126 ngày 1 giờ
32Campeonato Nacional de Ajedrez ABSH 2018 126 ngày 2 giờ
332do. Campeonato Clasificatorio al Nacional 2018 131 ngày 21 giờ
34TORNEO ROUND ROBIN SUB 8 A 12 LICOA 144 ngày 23 giờ
35TORNEO ROUND ROBIN SUB 12-14 144 ngày 23 giờ
361er. Clasificatorio al Campeonato Nacional Absoluto 2018 152 ngày 20 giờ
37Torneo Navideño Open 2017 183 ngày 23 giờ
38Torneo Navideño Uniplaza 2017 188 ngày 18 giờ
39Torneo Round Robind Licoa 195 ngày 6 giờ
40Torneo de Liga diciembre 2017 195 ngày 6 giờ
41Torneo de Ajedrez Intercampus UNICAH 2017 215 ngày 16 giờ
42Torneo Ajedrez Blitz, Intercampus UNICAH 2017 215 ngày 16 giờ
43Torneo Jurasico SPS 2017 230 ngày
44Torneo Jurasico SPS Infantil 2017 230 ngày 3 giờ
45Torneo Celebracion Dia del Medico 2017 233 ngày 16 giờ
461er. Campeonato Centroamericano y del Caribe Honduras 2017 257 ngày 17 giờ
47Torneo Clasificatorio Seleccion Nacional 2017 268 ngày 15 giờ
48Campeonato Nacional U-20 2017 278 ngày 20 giờ
49Torneo de Ajedrez Semana de la Juventud UNITEC 2017 287 ngày 1 giờ
50Torneo Internacional "Prof. Luis Garcia" 2017 296 ngày 19 giờ