Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (geo)

Flag geo
SốGiảiCập nhật
1Kutaisi Open-2018 3 giờ 2 phút
2იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-2 თანრიგოსან ჭაბუკთა შორის 3 giờ 4 phút
3იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 6 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 3 giờ 6 phút
4იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-3 თანრიგოსან გოგონათა შორის 3 giờ 7 phút
5იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-2 თანრიგოსან გოგონათა შორის 3 giờ 32 phút
6იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-3 თანრიგოსან ჭაბუკთა შორის 3 giờ 35 phút
7იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-4 თანრიგოსან ჭაბუკთა შორის 3 giờ 40 phút
8იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - მე-4 თანრიგოსან გოგონათა შორის 3 giờ 46 phút
9იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წელს გადაცილებულ უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 4 giờ 5 phút
10იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წელს გადაცილებულ უთანრიგო გოგონათა შორის 4 giờ 7 phút
11იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 4 giờ 11 phút
12იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 4 giờ 15 phút
13იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირი - 6 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 4 giờ 18 phút
144th International Chess Festival "Batumi Municipality Cup-2018" ALL Participants 5 giờ 29 phút
15ზუგდიდის ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა 8 წლამდე გოგონათა შორის 8 giờ 13 phút
16 Zugdidi U-20 Ch 2018 8 giờ 15 phút
17ზუგდიდის ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა 14 წლამდე გოგონათა შორის 8 giờ 17 phút
18ზუგდიდის ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის 8 giờ 17 phút
19ზუგდიდის ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 8 giờ 17 phút
20Georgian 1st Corporate Chess Championship 21 giờ 10 phút
21GEO Women Grand Prix (Blitz-3) 2018 1 ngày 3 giờ
2213th Poti International Chess Festival "Nana Aleksandria Cup" - Official 1 ngày 4 giờ
235 თანრიგი, კლუბის ჩემპიონატი 1 ngày 8 giờ
241 თანრიგი 1 ngày 8 giờ
254 თანრიგი (საკლუბო ჩემპიონატი) 1 ngày 9 giờ
263 თანრიგი (საკლუბო ჩემპიონატი) 1 ngày 9 giờ
27GEO Women Grand Prix (Rapid-3) 2018 2 ngày 2 giờ
28საოჯახო ტუნირირ - 2 3 ngày 2 giờ
291 თანრიგი, ოსტატობის კანდიდატობა 3 ngày 7 giờ
302-3 თანრიგი 3 ngày 7 giờ
314 თანრიგი 3 ngày 8 giờ
325 თანრიგი 3 ngày 8 giờ
33Intskirveli Memorial U9 Boys 4 ngày 2 giờ
34Intskirveli Memorial U9 Girls 4 ngày 2 giờ
35Intskirveli Memorial U7 Girls 4 ngày 2 giờ
36Intskirveli Memorial U7 Boys 4 ngày 2 giờ
37GEO G-12 Ch 2018 5 ngày 4 giờ
3813th Poti International Chess Festival "Nana Aleksandria Cup" 6 ngày 8 giờ
391 თანრიგი + ო/კ 9 ngày 2 giờ
40Tb Ch U11 Open 9 ngày 3 giờ
41Tb Ch U13 Open 9 ngày 3 giờ
42Tb Ch U9 Boys 9 ngày 3 giờ
43Tb Ch U9 Girls 9 ngày 3 giờ
444 თანრიგი (9-10 ივნისი) 10 ngày 7 giờ
455 თანრიგი (9-10 ივნისი) 10 ngày 8 giờ
462-3 თანრიგი 10 ngày 9 giờ
47''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2018'' - 11 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის 11 ngày 3 giờ
48''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2018'' - 9 წლამდე ჭაბუკთა შორის 11 ngày 3 giờ
49''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2018'' - 9 წლამდე გოგონათა შორის 11 ngày 3 giờ
50''მერაბ მეტრეველის მემორიალი-2018'' - 6 წლამდე გოგონათა შორის 11 ngày 6 giờ