Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (esa)

Flag esa
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Nacional Senior 45 - 2018 11 phút
2Torneo Cerrado Masculino 2018 1 giờ 8 phút
3Torneo Cerrado Femenino 2018 1 ngày 3 giờ
4Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 17 3 ngày
5Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 14 3 ngày
6Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 17 Femenino 3 ngày 1 giờ
7Juegos Estudiantiles Nacionales 2018 Sub - 14 Femenino 3 ngày 1 giờ
8Campeonato Nacional Femenino 2018 6 ngày 2 giờ
9Semifinales de Superior 39 ngày 2 giờ
10Finales del Campeonato Nacional por Categorias 41 ngày 3 giờ
11Torneo Eliminatorio U17 Maculino 2018 42 ngày 1 giờ
12Torneo U17 Eliminatorio Femenino 2018 42 ngày 1 giờ
13Torneo Estudiantil U14 Masculino Zona Paracentral 2018 42 ngày 1 giờ
14Torneo Estudiantil U14 Femenino 2018 42 ngày 1 giờ
15Torneo Estudiantil U12 Masculino 2018 42 ngày 1 giờ
16Torneo Estudiantil U12 Femenino Zona Paracentral 2018 42 ngày 1 giờ
17TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE FINAL - SEGUNDA 2018 FASE II 48 ngày 21 giờ
18TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE FINAL - TERCERA 2018 FASE II 48 ngày 21 giờ
19TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEMIFINALES DE PRIMERA 2018 FASE II 48 ngày 23 giờ
20Torneo Estudiantil U14 Masculino, Zona Occidente 2018 49 ngày 5 giờ
21Torneo Estudiantil U12 Masculino Zona Occidente 2018 49 ngày 5 giờ
22Torneo Estudiantil U17 Femenino, Zona Occidente 2018 49 ngày 5 giờ
23Torneo Estudiantil U17 Masculino, Zona Occidente 2018 50 ngày 1 giờ
24TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - PRIMERA 2018 FASE I 62 ngày 17 giờ
25Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U17 Absoluto 67 ngày
26Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U14 Masculino 67 ngày
27Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U14 Femenino 67 ngày 1 giờ
28Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U12 Masculino 67 ngày 1 giờ
29Juegos Estudiantiles 2018 - Oriente - U12 Femenino 67 ngày 1 giờ
30TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - SEGUNDA 2018 FASE I 69 ngày 2 giờ
31TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - CUARTOS DE FINAL - TERCERA 2018 FASE I 69 ngày 4 giờ
32Cuartos de Final Superior 69 ngày 4 giờ
33Juegos Estudiantiles Sub - 12 Femenino - 2018 - Central 71 ngày
34Juegos Estudiantiles Sub - 12 - 2018 - Central 71 ngày
35Juegos Estudiantiles U - 8 Absoluto - 2018 - Central 71 ngày
36Juegos Estudiantiles Sub - 13-14 - Femenino - 2018 - Central 71 ngày
37Juegos Estudiantiles Sub - 13-14 - 2018 - Central 71 ngày
38Juegos Estudiantiles Sub - 17 Femenino - 2018 - Central 71 ngày
39Juegos Estudiantiles Sub - 17 - 2018 - Central 71 ngày
40TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SEGUNDA 2018 FASE I 76 ngày 3 giờ
41TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - PRIMERA 2018 FASE I 76 ngày 3 giờ
42TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - SUPERIOR 2018 FASE I 76 ngày 3 giờ
43TORNEO NACIONAL POR CATEGORIAS - TERCERA 2018 FASE I 76 ngày 4 giờ
442do Torneo Blitz 2018 103 ngày 5 giờ
451er Torneo Blitz 2018 103 ngày 5 giờ
46Cuarto Torneo del Circuito Blitz 2018 104 ngày 3 giờ
47Tercer Torneo del Circuito Blitz 2018 104 ngày 5 giờ
48Campeonato Revision de Rating 2018 110 ngày 19 giờ
49Campeonato Panamericano Escolar U7 Absoluto El Salvador 2017 150 ngày 5 giờ
50Blitz Panamericano El Salvador 2017 159 ngày