Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (eng)

Flag eng
SốGiảiCập nhật
1Edgware Gambits Junior Chess Club Summer Term 2018 5 giờ 52 phút
26th Kings Place Festival: MFT U85 90 York Way, London N19 AG 9 giờ 26 phút
36th DeMontford Bell Kings Place Festival: Amateur U120 90 York Way, London N19 AG 9 giờ 28 phút
46th DeMontford Bell Kings Place Festival: Minor U145 90 York Way, London N19 AG 9 giờ 30 phút
56th DeMontford Bell Kings Place Festival: Major U170 [GREEN NUMBERS] 90 York Way, London N19 AG 9 giờ 31 phút
66th DeMontford Bell Kings Place Festival: Open 90 York Way, London N19 AG 9 giờ 32 phút
7South Shields FIDE Blitz 1 ngày 10 giờ
8Hendon Chess Club Championships 2018 1 ngày 14 giờ
9Suffolk Junior Chess Open 2018 2 ngày 15 giờ
10Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Saturday U9 Boys 2 ngày 19 giờ
11Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Saturday U10 Boys 2 ngày 19 giờ
12pk 2 ngày 20 giờ
136th Brainstormchess FIDE BLITZ 3m +2s per game 3 ngày 11 giờ
145th Brainstormchess Junior Rapidplay Holland Park Under 13 (inc. Under 11) 3 ngày 15 giờ
155th Brainstormchess Junior Rapidplay Holland Park u9 3 ngày 16 giờ
165th Brainstormchess Junior Rapidplay Holland Park Under 7 3 ngày 16 giờ
17Rugeley Chess Club: Summer Rapidplay 6 ngày 20 giờ
18Huddersfield Minor 2018 7 ngày 13 giờ
1914th Muswell Hill Weekday Rapidplay: Open at The Clissold Arms, 105 Fortis Green, East Finchley, London N2 9HR 7 ngày 14 giờ
2014th Muswell Hill Weekday Rapidplay: Major Under 160 at The Clissold Arms, 105 Fortis Green, East Finchley, London N2 9HR 7 ngày 14 giờ
2114th Muswell Hill Weekday Rapidplay: Minor at The Clissold Arms, 105 Fortis Green, East Finchley, London N2 9HR 7 ngày 15 giờ
22Richmond Rapidplay 119 U120 Section 7 ngày 18 giờ
23Richmond Rapidplay 119 U80 Section 8 ngày 17 giờ
24Richmond Rapidplay 119 U160 Section 8 ngày 18 giờ
25Richmond Rapidplay 119 Open Section 8 ngày 18 giờ
2662nd Hampstead: Under 2200 Section - every month in the heart of Hampstead Village, London NW3 6NS 9 ngày 14 giờ
2762nd Hampstead: Under 1900 Section - every month in the heart of Hampstead Village, London NW3 6NS 9 ngày 14 giờ
2862nd Hampstead: Under 135 Section - every month in the heart of Hampstead Village, London NW3 6NS 9 ngày 15 giờ
294th South Potteries Rapidplay 9 ngày 16 giờ
30Hendon Blitz - every month 10 ngày 14 giờ
31NSDCA UK vs EU 14 ngày 17 giờ
32Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Sunday U11 Boys 14 ngày 19 giờ
33Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Sunday U7-U9 Boys 15 ngày 18 giờ
34EACU First FIDE Rated Congress U170 16 ngày 14 giờ
35EACU FIDE Open 16 ngày 14 giờ
36EACU FIDE Under 130 16 ngày 14 giờ
37Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Sunday U12 to U18 16 ngày 15 giờ
38Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Sunday U7 to U9 Girls 16 ngày 15 giờ
39Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Sunday U10 & U11 Girls 16 ngày 15 giờ
40Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Sunday U10 Boys 16 ngày 15 giờ
41EACU FIDE Under 130 16 ngày 18 giờ
42EACU First FIDE Rated Congress U170 16 ngày 18 giờ
43EACU First FIDE Rated Congress U170 16 ngày 18 giờ
44EACU FIDE Under 130 16 ngày 20 giờ
45EACU FIDE Under 130 16 ngày 22 giờ
46Golders Green Rapidplay: FIDE Amateur Under 120 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 16 ngày 23 giờ
47Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Saturday U8 Boys 16 ngày 23 giờ
48Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Saturday U7 Boys 16 ngày 23 giờ
49Delancey UK Chess Challenge Richmond Megafinal Saturday U7 to U9 Girls 16 ngày 23 giờ
50Golders Green Rapidplay: My "First" Tournament / ECF Under 80 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 17 ngày 11 giờ