Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ecuador (ecu)

Flag ecu
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO PANAMERICANO DE AJEDREZ U-20 ABSOLUTO 2018 9 giờ 46 phút
2CAMPEONATO PANAMERICANO DE AJEDREZ U-20 FEMENINO 2018 9 giờ 57 phút
3Torneo Provincial Blitz 5 ngày
4Torneo del Sabado 6 ngày 11 giờ
5Torneo de Ajedrez mes del Padre Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 7 ngày 3 giờ
6Torneo "Mes del Padre" Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 8 ngày 4 giờ
7Torneo de Ajedrez Fiestas de Undiad Educativa Camilo Gallegos Lago Agrio ENA 11 ngày 9 giờ
8CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 MASCULINO 12 ngày 5 giờ
9CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 FEMENINO 12 ngày 5 giờ
10CAMPEONATO NACIONAL SUB 8 ABSOLUTO 12 ngày 5 giờ
11CAMPEONATO NACIONAL SUB 08 FEMENINO 12 ngày 6 giờ
12CAMPEONATO NACIONAL BLITZ SUB 14 14 ngày 3 giờ
13CAMPEONATO NACIONAL BLITZ SUB 08 14 ngày 3 giờ
14Torneo "Julian Revelo" Serie A Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 14 ngày 4 giờ
15Torneo "Julian Revelo" Serie B Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 15 ngày 4 giờ
16XXXIV Torneo del Sabado 20 ngày 10 giờ
17Torneo "Dia del Niño" Serie A Escuela Nacional Ajedrez (Cesar Ruiz) 21 ngày 4 giờ
18Torneo "Día del Niño" Serie B Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 21 ngày 11 giờ
19Torneo Feriado mayo Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 27 ngày 6 giờ
20Campeonato Provincial Absoluto U14, Morona Santiago 27 ngày 9 giờ
21Campeonato Provincial U8 Absoluta 2018, Morona Santiago 27 ngày 11 giờ
22Torneo "24 de Mayo" Serie A Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 28 ngày 4 giờ
23Campeonato Provincial de Blitz U14 MORONA SANTIAGO 28 ngày 14 giờ
24Campeonato Provincial U8 Blitz MORONA SANTIAGO 28 ngày 14 giờ
25Torneo "David Herrera" Serie B Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 29 ngày 4 giờ
26SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE GUAYAS CATEGORIA U14 VARONES 29 ngày 4 giờ
27SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE GUAYAS CATEGORIA U14 FEMENINO 29 ngày 4 giờ
28SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE GUAYAS CATEGORIA U08 VARONES 29 ngày 6 giờ
29SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE GUAYAS CATEGORIA U08 FEMENINO 29 ngày 6 giờ
30Campeonato "Heidy Jurado" Serie A Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 35 ngày 4 giờ
31Torneo de Ajedrez Serie B Escuela Nacional de Ajedrez (cesar Ruiz) 36 ngày 4 giờ
32Nacional sub 12 femenino 39 ngày 10 giờ
33Nacional sub 18 Absoluto 40 ngày 4 giờ
34Nacional sub 18 femenino 40 ngày 5 giờ
35Nacional sub 12 absoluto 40 ngày 5 giờ
36NACIONAL BLITZ SUB 18 ABSOLUTO Y FEMENINO 42 ngày 3 giờ
37NACIONAL BLITZ SUB 12 ABSOLUTO Y FEMENINO 42 ngày 3 giờ
38Torneo "Naidely Santander" Serie A Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 42 ngày 4 giờ
39Torneo "Naidely Santander" Mujeres Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 42 ngày 4 giờ
40Torneo "Miguel Bedoya" Serie B Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 43 ngày 3 giờ
41Torneo "Mes de la Madre" Grupo A Escuela Nacional de Ajedrez Cesar Ruiz 48 ngày 1 giờ
42Torneo "Mes de la Madre" Grupo B Escuela Nacional de Ajedrez (Cesar Ruiz) 49 ngày 12 giờ
43SELECTIVO OLIMPICO FEMENINO 2018 54 ngày 9 giờ
44SELECTIVO OLIMPICO ABSOLUTO 2018 54 ngày 10 giờ
45CAMPEONATO PROVINCIAL U12 MORONA SANTIAGO 55 ngày 8 giờ
46CAMPEONATO PROVINCIAL U18 MORONA SANTIAGO 55 ngày 10 giờ
47Campeonato Provincial U8 PROMOCIONAL Morona Santiago 55 ngày 11 giờ
48SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ GUAYAS 2018 CATEGORIA U12 FEMENINA 62 ngày 11 giờ
49SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ GUAYAS 2018 CATEGORIA U18 ABSOLUTA 62 ngày 11 giờ
50SELECTIVO PROVINCIAL DE AJEDREZ GUAYAS 2018 CATEGORIA U12 VARONES 62 ngày 11 giờ