Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (den)

Flag den
SốGiảiCập nhật
1Copenhagen Chess Challenge 2018 25 ngày 15 giờ
2Fynsmesterskabet 2018 47 ngày 17 giờ
3Kandidatklassen DM 2018 52 ngày 20 giờ
4G7 Gruppe 2 52 ngày 21 giờ
5Veteran 52 ngày 21 giờ
6G5 2 DM 2018 52 ngày 21 giờ
7G7 Gruppe 1 53 ngày 20 giờ
8Danish Championship 2018 54 ngày 13 giờ
9Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 54 ngày 13 giờ
10Kort Påske 2 DM 2018 54 ngày 14 giờ
11Kort Påske 2 DM 2018 54 ngày 15 giờ
12G5 1 57 ngày 17 giờ
13Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 59 ngày 13 giờ
14Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 59 ngày 14 giờ
15DM Hurtigskak 2017 Mester 243 ngày 16 giờ
16DM Hurtigskak 2017 Basis 243 ngày 16 giờ
17III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 262 ngày 7 giờ
18Xtracon Chess Open 2017 298 ngày 18 giờ
19Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 302 ngày
20Horsens Sommerlyn 350 ngày 11 giờ
21Copenhagen Chess Challenge 2017 375 ngày 15 giờ
22G7 Gruppe 2 DM 2017 402 ngày 20 giờ
23Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 402 ngày 20 giờ
24G7 Gruppe 3 DM 2017 402 ngày 20 giờ
25G7 Gruppe 1 DM 2017 402 ngày 21 giờ
26 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 402 ngày 21 giờ
27 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 402 ngày 21 giờ
28Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 404 ngày 13 giờ
29Fynsmesterskabet 2017 413 ngày 1 giờ
30Larsen Memorial 2016 580 ngày 18 giờ
31Horsens Hurtigskakturnering 2016, skoleskak gruppe 591 ngày 16 giờ
32DM Hurtigskak 2016 606 ngày 16 giờ
33Xtracon Chess Open 2016 662 ngày 18 giờ
34Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2016 666 ngày 11 giờ
35Xtracon Chess Open 2016 - test 2. To be deleted. 674 ngày 18 giờ
36Copenhagen Chess Challenge 2016 760 ngày 14 giờ
37Politiken Cup 2015 1025 ngày 17 giờ
38Politiken Cup Pair Blitz 2015 1028 ngày 17 giờ
39Copenhagen Chess Challenge 2015 1117 ngày 15 giờ
40Nordic Championship for Girls 2015 Group C 1117 ngày 15 giờ
41Nordic Championship for Girls 2015 1117 ngày 15 giờ
42Nordic Championship for Girls 2015 1117 ngày 15 giờ
43Politiken Cup 2014 1394 ngày 20 giờ
44Politiken Cup Pair Blitz 2014 1399 ngày 11 giờ
45Copenhagen Chess Challenge 2014 1467 ngày 15 giờ
46Copenhagen GM 2014 1516 ngày 11 giờ
47Nordic Youth Chess Championship 2014 - group C 1558 ngày 15 giờ
48Nordic Youth Chess Championship 2014 - group D 1558 ngày 15 giờ
49Nordic Youth Chess Championship 2014 - group B 1558 ngày 15 giờ
50Nordic Youth Chess Championship 2014 - group A 1558 ngày 15 giờ