Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (cub)

Flag cub
SốGiảiCập nhật
1LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 1 ngày 17 giờ
2LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 1 ngày 18 giờ
3LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 2 ngày 15 giờ
4LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 2 ngày 17 giờ
5LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 3 ngày 15 giờ
6LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 4 ngày 15 giờ
7LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 4 ngày 19 giờ
8LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 5 ngày 4 giờ
9LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 5 ngày 19 giờ
10XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 13 ngày 20 giờ
11XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 13 ngày 20 giờ
12XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 13 ngày 20 giờ
13XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 14 ngày 17 giờ
14XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 14 ngày 17 giờ
15XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 14 ngày 17 giờ
16XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 15 ngày 18 giờ
17XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 15 ngày 18 giờ
18XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 15 ngày 18 giờ
19XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 16 ngày 15 giờ
20XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 16 ngày 15 giờ
21XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 16 ngày 15 giờ
22Provincial Universitario Femenino 2018 17 ngày 18 giờ
23XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Blitz 17 ngày 21 giờ
24XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 17 ngày 21 giờ
25XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 17 ngày 21 giờ
26XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Élite 17 ngày 21 giờ
27sub18 abrilCARNT 23 ngày 2 giờ
28sub18 abrilCARNT 23 ngày 2 giờ
29XIV Aniversario de la Catedra de ajedrez UCI 44 ngày
30XI Torneo Internacional Universitario Remberto Fernandez 61 ngày 22 giờ
31XI Torneo Internacional Universitario Remberto Fernandez 64 ngày 22 giờ
32Final II Grand Prix Blitz 160 ngày 20 giờ
33Zonal Oriental 2017 (M) 184 ngày 5 giờ
34Zonal Central 2017 (M) 184 ngày 5 giờ
35Adelquis Remon 2017 (H) 188 ngày 6 giờ
36Adelquis Remon 2017 (G) 188 ngày 6 giờ
37Adelquis Remon 2017 (F) 188 ngày 6 giờ
38Adelquis Remon 2017 (E) 188 ngày 6 giờ
39Adelquis Remon 2017 (D) 188 ngày 6 giờ
40Adelquis Remon 2017 (C) 188 ngày 6 giờ
41Adelquis Remon 2017 (B) 188 ngày 6 giờ
42Adelquis Remon 2017 (A) 188 ngày 6 giờ
43Final Provincial de Artemisa 203 ngày 14 giờ
44Final Provincial VCL (Absoluta) 212 ngày 1 giờ
45Final Provincial VCL (Mixta) 212 ngày 1 giờ
46XV Torneo UCI 212 ngày 20 giờ
47II Grand Prix Blitz 2 226 ngày 15 giờ
48Andres Clemente Vazquez 2017 Premier 231 ngày 18 giờ
49Andres Clemente Vazquez 2017 Elite 231 ngày 18 giờ
50II Grand Prix Blitz 1 254 ngày 16 giờ