Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (crc)

Flag crc
SốGiảiCập nhật
1I CLASIFICATORIO TERCERA DIVISION SANTA ANA 2018 1 giờ 31 phút
2Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Individual 1 ngày 12 giờ
3Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Individual BLITZ 1 ngày 12 giờ
4Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Fem Individual 1 ngày 12 giờ
5Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Fem Individual BLITZ 1 ngày 12 giờ
6Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Individual 1 ngày 13 giờ
7Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Individual BLITZ 1 ngày 13 giờ
8Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Individual 1 ngày 13 giờ
9Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Individual BLITZ 1 ngày 13 giờ
10Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Equipos 1 ngày 13 giờ
11Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Fem Equipos BLITZ 1 ngày 13 giờ
12Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Fem Equipos 1 ngày 13 giờ
13Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Fem Equipos BLITZ 1 ngày 13 giờ
14Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Equipos 1 ngày 13 giờ
15Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría D Abs Equipos BLITZ 1 ngày 13 giờ
16Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Equipos 1 ngày 13 giờ
17Final Juegos Deportivos Estudiantiles Categoría C Abs Equipos BLITZ 1 ngày 13 giờ
18Mario Valverde In Memoria 2018 2 ngày
19Campeonato Nacional Clasico de Ajedrez por Equipos FCA 2018 (188325) 3 ngày 5 giờ
20I TORNEO CENTRO EDUCATIVO SEMILLAS CAT B ABSOLUTO 4 ngày 9 giờ
21TORNEO CENTRO EDUCATIVO SEMILLAS 2018 CAT B FEMENINO 4 ngày 9 giờ
22TORNEO CENTRO EDUCATIVO SEMILLAS 2018 CAT A ABSOLUTO 4 ngày 9 giờ
23TORNEO CENTRO EDUCATIVO SEMILLAS 2018 CAT A FEMENINO 4 ngày 9 giờ
24Torneo Amistad 2018 4 ngày 15 giờ
25Primer Torneo Juventud Pococí 6 ngày 3 giờ
26I Torneo Blitz San Isidro de El General 2018 (190051) 7 ngày 5 giờ
27Blitz Curridabat Mayo 10 ngày 1 giờ
28Elimintaria Interregional Heredia Equipos D Femenino 16 ngày 4 giờ
29Elimintaria Interregional Heredia Equipos D Abierto 16 ngày 4 giờ
30Elimintaria Interregional Heredia Equipos C Femenino 16 ngày 4 giờ
31Elimintaria Interregional Heredia Equipos C Abierto 16 ngày 4 giờ
32Elimintaria Interregional Heredia Individual D Femenino 16 ngày 4 giờ
33Elimintaria Interregional Heredia Individual C Femenino 16 ngày 4 giờ
34Elimintaria Interregional Heredia Individual D Abierto 16 ngày 4 giờ
35Elimintaria Interregional Heredia Individual C Abierto 16 ngày 4 giờ
36Escazu Tercera Division 19 ngày 13 giờ
37Eliminatoria JDN 2018 Zona 2 Equipo Abs U20 21 ngày 6 giờ
38ChessTalent Humboldt 2018 Cuarto-Quinto 21 ngày 7 giờ
39ChessTalent Humboldt 2018 Segundo-Tercero 21 ngày 7 giờ
40ChessTalent Humboldt 2018 Sexto-Colegial 21 ngày 7 giờ
41ChessTalent Humboldt 2018 Prepa-Primero 21 ngày 7 giờ
42ChessTalent Humboldt 2018 Sexto-Colegial Desempate 21 ngày 8 giờ
43Campeonata Nacional Por Equipos Blitz 2018 21 ngày 12 giờ
44Eliminatoria Interregional VII JDE Por Equipos D Abierto 22 ngày 10 giờ
45Eliminatoria Interregional VII JDE Individual C Femenino 22 ngày 11 giờ
46Eliminatoria Interregional VII JDE Individual D Abierto 22 ngày 11 giờ
47Eliminatoria Interregional VII JDE Individual D Femenino 22 ngày 11 giờ
48Eliminatoria Interregional VII JDE Individual C Abierto 22 ngày 12 giờ
49Eliminatoria Interregional VII JDE Por Equipos C Femenino 22 ngày 12 giờ
50Eliminatoria Interregional VII JDE Por Equipos C Abierto 22 ngày 12 giờ