Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (bel)

Flag bel
SốGiảiCập nhật
1Lentetoernooi 2018 4 giờ 9 phút
2Clubkampioenschap 2017 Reeks B 1 ngày 18 giờ
3Clubkampioenschap 2017 Reeks C 1 ngày 19 giờ
4Clubkampioenschap 2017 reeks A 1 ngày 19 giờ
5Brugse Meesters 2018 3 ngày 15 giờ
6Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 21 ngày 22 giờ
7Expertentornooi 2017-2018 26 ngày 6 giờ
8Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 27 ngày 23 giờ
9Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 53 ngày 13 giờ
10Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 54 ngày 19 giờ
11Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 55 ngày 18 giờ
12Clubkampioenschap KBSK 2018 56 ngày 18 giờ
13Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 78 ngày 18 giờ
14Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 78 ngày 18 giờ
15Brugge Kersttornooi 2017 Reeks A (Open) 78 ngày 18 giờ
16Brugge Kersttornooi 2017 Reeks B (-16) 78 ngày 18 giờ
17Brugge Kersttornooi 2017 Reeks F (-8) 78 ngày 18 giờ
18Brugge Kersttornooi 2017 Reeks E (-10) 78 ngày 18 giờ
1964 landen toernooi Brugge 90 ngày 18 giờ
20DAS Open 2017 96 ngày 17 giờ
21Brugs Kampioenschap Schaken 2017 IBKS 2017 102 ngày 19 giờ
22West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 108 ngày 21 giờ
23West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - lager onderwijs 111 ngày 19 giờ
24West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018 - Middelbaar onderwijs 111 ngày 19 giờ
25Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open A 131 ngày 20 giờ
26Tournoi International d'Echecs de Liège 2017 - Open B 131 ngày 20 giờ
27HTP Oostkamp Rapid 03112017 133 ngày 12 giờ
28Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-14,-16,-18,-20) 138 ngày 20 giờ
29Westvlaams ligakampioenschap jeugd 2018 (-12) 138 ngày 20 giờ
30Westvlaams ligakampioenschap Jeugd 2018 (-8,-10) 138 ngày 21 giờ
31Eerste klasse. 172 ngày 21 giờ
32Snelschaakcompetitie - Het Trouwe Paard Oostkamp 182 ngày 12 giờ
33Brugse Meesters 2017 211 ngày 12 giờ
34West-Vlaams Snelschaakkampioenschap 300 ngày 13 giờ
35West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 B & C Reeks -1800 300 ngày 17 giờ
36West- Vlaams Rapidschaakkampioenschap 2017 A Reeks +1800 300 ngày 17 giờ
37Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Secundair Onderwijs 307 ngày 18 giờ
38Belgisch schoolschaakkampioenschap 2017 Lager Onderwijs 307 ngày 18 giờ
39OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Gesloten groep) 315 ngày 11 giờ
40OOST-VLAAMS LIGAKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 (Open groep) 315 ngày 11 giờ
41Expertentoernooi Brugge 2016 2017 334 ngày 14 giờ
42Vlaams schoolschaakkampioenschap Lager Onderwijs 2017 362 ngày 16 giờ
43Clubcompetitie Oostkamp 2016-17 362 ngày 16 giờ
44Vlaams schoolschaakkampioenschap Secundair Onderwijs 2017 363 ngày 18 giờ
45Vlaams Lager Onderwijs 2017 leerjaar 1 tem 3 363 ngày 18 giờ
46TURNOI DU PRINTEMPS SAINT-GHISLAIN 2017 370 ngày 20 giờ
47West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 middelbareschool 426 ngày 18 giờ
48West-Vlaams Schoolkampioenschap 2017 Basisschool 426 ngày 18 giờ
49Kersttoernooi 2016 Reeks A 443 ngày 18 giờ
50Kersttoernooi 2016 Reeks D 443 ngày 18 giờ
Advertisement
Advertisement