Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (ban)

Flag ban
SốGiảiCập nhật
1WALTON International FIDE Rating Chess Tournament-2018 16 ngày 17 giờ
2CCPA FIDE OPEN RAPID RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 19 ngày 18 giờ
3Elegant Uttara 4th FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 38 ngày 15 giờ
4SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Girls 39 ngày 19 giờ
5SAIF POWER BATTERY 38th National Junior (U-20) Chess Championship-2018 Open 39 ngày 21 giờ
6First international rapid rating chess tournament 2018 40 ngày 13 giờ
7Rectangle FIDE Rapid Rating Chess Tournamet-2018 42 ngày 22 giờ
8LOVELY MEMORIAL OPEN FIDE RAPID RATING CHESS TOURNAMENT-2018 43 ngày 16 giờ
9SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Girls 47 ngày 16 giờ
10SAIF POWER BATTERY 37th National Sub-Junior (U-16) Chess Championship-2018 Open 47 ngày 17 giờ
111st HOLIDAY FIDE STANDARD RATING CHESS TOURNAMENT - 2018 49 ngày 11 giờ
12ACPB Charity Rapid Rating Chess Tournament-2018 54 ngày 18 giờ
13Chittagong Distric Junior Girls Chess Chaimpionship -2018 56 ngày 14 giờ
14Chittagong Distric Sub-Junior Chess Chaimpionship-2018 56 ngày 14 giờ
15Chittagong Distric Junior Chess Chaimpionship-2018 56 ngày 14 giờ
16CCPA Charity Open Rapid Rating Chess Tournament-2018 60 ngày 22 giờ
17Naborsha Blitz Rating Chess Tournament - 1425 61 ngày 12 giờ
18 Elegant Uttara 4th FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 61 ngày 17 giờ
19 Basumati FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2018 65 ngày 16 giờ
20 Elegant Uttara 3rd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 66 ngày 17 giờ
21ULAB 2nd Intra-University Chess Tournament-2018 69 ngày 20 giờ
221st Inter School Chess League Rajshahi-2018 73 ngày 23 giờ
23Intra IUB Chess Championship Spring 2018 81 ngày 18 giờ
24DPS STS SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 (GRADE 5 & 6) GIRLS 82 ngày 1 giờ
25Panjeree Chess Tournament 2018 "B" Group Class 7 to Class 10 Senior 82 ngày 17 giờ
26Panjeree Chess Tournament 2018 "A" Group Class 1 to Class 6 Junior 82 ngày 17 giờ
27DPS STS INTER SCHOOL CHESS TOURNAMENT-2018 ( GRADE 3 & 4 ) BOYS 82 ngày 18 giờ
28BRAC University Chess Tournament-2018 Spring 82 ngày 21 giờ
29Indpendence Day FIDE Rapod Rating Chess Tournamet- 2018 86 ngày 15 giờ
30Sonargaon International FIDE Rating Chess Tournament-2018 88 ngày 17 giờ
31 Elegant Uttara 2nd FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 94 ngày 15 giờ
32BRAC-Intre University Chess Championship Spring-2018 95 ngày 19 giờ
33Morning Glory Open Fide Rapid Rating Tournament-2018 96 ngày 2 giờ
34Late Obaidul Islam Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2018 96 ngày 4 giờ
35Bangladesh Youth Games-2018 Rapid Team Girls 99 ngày 19 giờ
36Bangladesh Games-2018 Rapid Team Boys 99 ngày 19 giờ
37Bangladesh Youth Games-2018 Boys Under-17 100 ngày 19 giờ
38Bangladesh Youth Games-2018 Girls Under-17 100 ngày 19 giờ
39Bangladesh Youth Games-2018 Boys U-13 100 ngày 20 giờ
40Bangladesh Youth Games-2018 Girls U-13 100 ngày 20 giờ
41Shamsher Ali 3rd FIDE Rating Women's Chess Tournament-2018 104 ngày 18 giờ
42CJKS-Kwality Ice Cream Inter School Team Chess Tournament-2018 112 ngày
43International Mother Language Day Rapid Rating Chess Tournament - 2018 117 ngày 19 giờ
44Sheikh Russel School Chess-2018 VI to X Girls 117 ngày 22 giờ
45Sheikh Russel School Chess 2018 KG to V Boy 117 ngày 22 giờ
46Sheikh Russel School Chess-2018 VI to X Boys 117 ngày 22 giờ
47Sheikh Russel School Chess-2018 KG to V Girls 117 ngày 23 giờ
48Esoft Arena FIDE Rating Chess Tournament Below-2000 118 ngày 16 giờ
49Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2018 119 ngày 15 giờ
50Elegant Uttara 1st FIDE Standard Rating Chess Tournament-2018 122 ngày 17 giờ