Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (aut)

Flag aut
SốGiảiCập nhật
14. Int. Bodensee-Seniorenopen 2018 4 ngày 12 giờ
24. Int. Bodensee-OPEN 2018 4 ngày 12 giờ
3Int. Bodenseee-OPEN - Blitzturnier 11 ngày 10 giờ
46. Rudolf Hollenstein - Gedenkturnier 2018 30 ngày 5 giờ
5Vorarlberg-Cup 2018 H 37 ngày 4 giờ
6Vorarlberg-Cup 2018 G 37 ngày 4 giờ
7Vorarlberg-Cup 2018 F 37 ngày 4 giờ
8Vorarlberg-Cup 2018 D 37 ngày 4 giờ
9Vorarlberg-Cup 2018 C 37 ngày 4 giờ
10Vorarlberg-Cup 2018 B 37 ngày 5 giờ
11Vorarlberg-Cup 2018 A 37 ngày 5 giờ
12Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Oberstufenbewerb - 2018 39 ngày 8 giờ
13Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Hauptbewerb - 2018 39 ngày 8 giờ
14Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Nachwuchsbewerb - 2018 39 ngày 8 giờ
15Landesfinale Schülerliga Schach Vorarlberg Volksschulbewerb - 2018 39 ngày 8 giờ
1625. Jusefiturnier 2018 - Kategorie Schüler 54 ngày 15 giờ
17Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2018 55 ngày 3 giờ
1825. Josefiturnier 2018 - Kategorie Jugend (1+2. Runde Schnellschach-Elowertung) 55 ngày 15 giờ
1925. Josefiturnier 2018 - Kategorie Jugend (für Turnierschach-Elowtg.3.-5.Rd) 55 ngày 15 giờ
20Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 59 ngày 10 giờ
21Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, LIGA 60 ngày 10 giờ
22Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, A-Klasse 60 ngày 10 giờ
23Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, B-Unterland 60 ngày 10 giờ
24Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2017-18, B-Oberland 60 ngày 10 giờ
2525. Josefiturnier 2018 - Kategorie Unterstufe 64 ngày 9 giờ
2625. Josefiturnier 2018 - Kategorie Volksschule 64 ngày 9 giờ
27Vbg. Landeseinzelmeisterschaften Mädchen U10 - U14 65 ngày 5 giờ
28Vbg. Landesblitzmeisterschaften 2018 65 ngày 7 giờ
29Schachrallye Lustenau Jugend 2018 (1+2. Runde Schnellschach-Elowertung) 77 ngày 4 giờ
30Vbg. Rallye in Bregenz 28.1.2018 Jugend (1+2. Runde Schnellschach-Elowertung) 77 ngày 4 giờ
31Vbg. Rallye in Bregenz 28.1.2018 Jugend (3-5. Runde Turnierschach-Elowertung) 77 ngày 4 giờ
32Schachrallye Lustenau Jugend 2018 (3-5. Runde Turnierschach-Elowertung) 77 ngày 4 giờ
33Vorarlberger Einzelmeisterschaft U8 77 ngày 12 giờ
34Vorarlberger Schacholympiade 2018 U16 80 ngày 11 giờ
35Vorarlberger Schacholympiade 2018 U10 80 ngày 11 giờ
36Schachrallye Lustenau U8 80 ngày 11 giờ
37Schachrallye Lustenau Schüler 2018 84 ngày 15 giờ
38Schulschachturnier Lustenau Unterstufe 2018 84 ngày 15 giờ
39Schulschachturnier Lustenau Volksschule 2018 84 ngày 16 giờ
40Vbg. Landeseinzelmeisterschaft U12 104 ngày 8 giờ
41Vbg. Landeseinzelmeisterschaften U16 104 ngày 8 giờ
42Vbg. Landeseinzelmeisterschaften U18 + Mädchen U16/U18 105 ngày 5 giờ
43Vbg. Landeseinzelmeisterschaft 2018 U10 105 ngày 10 giờ
44Vbg. Landeseinzelmeisterschaft U14 105 ngày 10 giờ
45Vbg. Rallye in Bregenz - Schüler 110 ngày 4 giờ
46Rallyeturnier in Bludenz 2017, Jugend (3-5. Runde Turnierschach-Elowertung) 110 ngày 14 giờ
47Rallyeturnier in Bludenz 2017, Jugend (1+2. Runde Schnellschachwertung) 110 ngày 14 giờ
48Lochauer Weihnachtsturnier 2017 129 ngày 5 giờ
4933. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz zugleich Vbg. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 135 ngày 6 giờ
5030. Vorarlberger Schacholympiade - UNTERSTUFE 137 ngày 9 giờ