Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (aut)

Flag aut
SốGiảiCập nhật
1Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe II - 2018 23 giờ 25 phút
2Bundesfinale Schülerliga Sekundarstufe I - 2018 1 ngày 1 giờ
3POLGAR-OPEN 2018 Schüler-Schnellschach-Turnier 2 ngày 2 giờ
4Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 20 ngày 1 giờ
5Österreichische Meisterschaften Buben U10 20 ngày 1 giờ
6Österreichische Meisterschaften Buben U8 20 ngày 1 giờ
7Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 20 ngày 2 giờ
8Österreichische Meisterschaften Burschen U14 31 ngày 23 giờ
9Österreichische Meisterschaften Burschen U12 32 ngày
10Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 32 ngày 1 giờ
11Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 32 ngày 1 giờ
122. Bundesliga Ost 2018/2019 43 ngày 15 giờ
132. Bundesliga West 2018/19 44 ngày 2 giờ
141. Bundesliga 2018/2019 47 ngày 17 giờ
152. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 48 ngày 2 giờ
16Frauenbundesliga 2018/2019 51 ngày 13 giờ
17Österreichische Meisterschaft 65+ 2018 54 ngày 21 giờ
18Österreichische Meisterschaft 50+ 2018 54 ngày 21 giờ
19Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2018 69 ngày 17 giờ
202. Bundesliga Ost 2017/2018 70 ngày 3 giờ
21Frauenbundesliga 2017/2018 75 ngày 21 giờ
222. BUNDESLIGA MITTE 2017/2018 76 ngày 16 giờ
231. Bundesliga 2017/2018 76 ngày 17 giờ
24Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 86 ngày
25Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 86 ngày
26Österreichische Meisterschaften Burschen U18 86 ngày
27Österreichische Meisterschaften Burschen U16 86 ngày
282. Bundesliga West 2017/18 102 ngày 2 giờ
29Österreichische Blitz Meisterschaften Team Frauen 2018 153 ngày
30Österreichische Mädchen U8/U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 191 ngày 20 giờ
31Österreichische Mädchen U16/U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày
32Österreichische Mädchen U8/U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
33Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
34Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
35Österreichische Mädchen U12/U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
36Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
37Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
38Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 1 giờ
39Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 2 giờ
40Österreichische Mädchen U12/U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
41Österreichische Buben U14 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
42Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
43Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
44Österreichische Buben U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
45Österreichische Mädchen U16/U18 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
46Österreichische Buben U16 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
47Österreichische Buben U8 Schnellschach-Meisterschaften 2017 230 ngày 20 giờ
48Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft 2017 231 ngày 18 giờ
4940. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2017 252 ngày
50Staatsmeisterschaften 2017 allgemeine Klasse 306 ngày 20 giờ