Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Angola (ang)

Flag ang
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL FEMININO 2018 16 giờ 48 phút
2CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE XADREZ -HUAMBO- 2018 3 ngày 9 giờ
3OPEN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL JUNIOR 2018 9 ngày 15 giờ
4CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL JUVENIL FEMININO 2018 9 ngày 15 giờ
5CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL JUNIOR FEMNININO 2018 9 ngày 15 giờ
6OPEN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL JUVENIL 2018 9 ngày 15 giờ
7Torneio Alusivo ao dia de África 22 ngày 14 giờ
81º Torneio Individual de Xadrez ISPTEC - 2018 22 ngày 16 giờ
9ZONAL A - LUANDA 30 ngày 8 giờ
10CAMPEONATO NACIONAL ZONAL B - PORTO AMBOIM 2018 32 ngày 16 giờ
11OPEN CAMPEONATO PROVINCIAL JUNIOR 2018 36 ngày 19 giờ
12CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 2018 40 ngày 15 giờ
13OPEN CAMPEONATO PROVINCIAL INFANTE JUVENIL - LUANDA 2018 43 ngày 18 giờ
14TAÇA ENSA 2018 49 ngày 16 giờ
15TAÇA ENSA FEMININO 2018 49 ngày 17 giờ
16CAMPEONATO PROVINCIAL JUNIOR FEMININO 2018 50 ngày 16 giờ
171º Campeonato de Xadrez da Universidade Óscar Ribas 2018 51 ngày 9 giờ
18TORNEIO DA PAZ 2018 52 ngày 10 giờ
19TAÇA EPAL 2018 52 ngày 14 giờ
20TAÇA EPAL FEMININO 2018 52 ngày 14 giờ
21CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO DE XADRES DE BENGUELA 2018 56 ngày 11 giờ
22Campeonato Provincial Absoluto- Huila 2018 57 ngày 18 giờ
23CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO KUANZA SUL PORTO AMBOIM 2018 60 ngày 15 giờ
24TORNEIO TAÇA GRUPO CABETO - SUMBE 2018 62 ngày 15 giờ
25CAMPEONATO PROVINCIAL DE XADREZ JUVENIL DE BENGUELA 75 ngày 19 giờ
26CAMPEONATO PROVINCIAL DE XADREZ JUNIOR DE BENGUELA 75 ngày 19 giờ
27TAÇA 19 DE FEVEREIRO 2018 100 ngày 10 giờ
28Torneio Alusivo ao 4 de Fevereiro - Lubango - 2017 111 ngày 17 giờ
29CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS- LUBANGO - 2017 114 ngày 13 giờ
30Torneio Interno da Academia de Xadrez do Capalanca 2018 116 ngày 9 giờ
31Torneio Interno da Academia de Xadrez do Golfe 2018 116 ngày 10 giờ
32Torneio Interno Macovi 2018 117 ngày 13 giờ
3323 de Janeiro 127 ngày 13 giờ
34Rapidas Rene Castilhos 135 ngày 14 giờ
35Rene Castilhos 136 ngày 13 giờ
36CAMPEONATO PROVINCIAL DE LUANDA POR EQUIPAS 2017 152 ngày 17 giờ
37Autistman 2017 157 ngày 13 giờ
38Campeonato Nacional de Rapidas - Lubango - 2017 157 ngày 16 giờ
39CAMPEONATO NACIONAL DE BLITZ - LUBANGO - 2017 157 ngày 20 giờ
40CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPAS DO KUANZA SUL - 2017 168 ngày 15 giờ
41TORNEIO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA- SUMBE 2017 181 ngày 15 giờ
42OPEN ANGOLA LIVRE 2017 183 ngày 19 giờ
43TORNEIO 11 DE NOVEMBRO - DIA DA INDEPENDENCIA-SUMBE-2017 195 ngày 12 giờ
44CAMPEONATO UNIVERSITARIO 2017 218 ngày 10 giờ
45CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPAS - HUILA 2017 231 ngày 11 giờ
46TORNEIO DOMINGO XADREZISTICO 5 DE OUTUBRO 2017 238 ngày 7 giờ
47TORNEIO DE PREPARAÇÃO AO NACIONAL POR EQUIPAS 2017 238 ngày 7 giờ
48TORNEIO 17 DE SETEMBRO ALUSIVO AO HEROI NACIONAL DR. ANTÓNIO AGOSTINHO NETO NÚCLEO DO BENFICA 245 ngày 12 giờ
49Torneio de Rápidas em Feminino - SIAC 2017 245 ngày 16 giờ
50Torneio de Rápidas em Masculino - SIAC 2017 245 ngày 17 giờ