Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Andorra (and)

Flag and
SốGiảiCập nhật
1Campionat SUB10 2018 - Comarques Pirinenques 86 ngày 13 giờ
2Campionat SUB12 2018 - Comarques Pirinenques 86 ngày 13 giờ
3Campionat Juvenil d'Andorra 2018 102 ngày 14 giờ
45º European Small Nations Team Championship 190 ngày 14 giờ
5Blitz Tournament ESNA 2017 191 ngày 14 giờ
6Torneo de Ajedrez IRT Copa Icesi 2017 Blitz Absoluto 205 ngày 18 giờ
7Campionat Absolut d'Andorra 2017 222 ngày 14 giờ
835 Open Internacional d'Andorra 299 ngày 10 giờ
9Festa Major d'Escaldes - Hotel Panorama 306 ngày 9 giờ
10Gran Prix d'Andorra 2017 308 ngày 16 giờ
11Fisher Random 2017 342 ngày 11 giờ
12Campionat Social GEVA-CEA 2017 344 ngày 17 giờ
13Tập huấn 2017 412 ngày 5 giờ
14Campionat Juvenil d'Andorra 2017 460 ngày 14 giờ
15Campionat SUB10 2017 - Comarques Pirinenques 464 ngày 14 giờ
16Campionat SUB12 2017 - Comarques Pirinenques 464 ngày 14 giờ
17Campionat Absolut d'Andorra 2016 560 ngày 19 giờ
1834 Andorra Open 654 ngày 18 giờ
19Gran Prix d'Andorra 2016 659 ngày 17 giờ
20Campionat SUB14 2016 - Comarques Pirinenques 817 ngày 13 giờ
21Campionat SUB12 2016 - Comarques Pirinenques 817 ngày 13 giờ
22Campionat SUB10 2016 - Comarques Pirinenques 817 ngày 13 giờ
23Campionat Juvenil d'Andorra 2016 834 ngày 18 giờ
24Absolut d'Andorra 2015 952 ngày 19 giờ
25gggdvsv 953 ngày
2633 Open Andorra Hotel St.Gothard 1036 ngày 18 giờ
27Gran Prix Andorra 2015 1042 ngày 17 giờ
282n Campus Escacs Andorra - Hotel St. Gothard 1046 ngày 13 giờ
29Campionat SUB14 2015 - Comarques Pirinenques 1188 ngày 14 giờ
30Campionat SUB10 2015 - Comarques Pirinenques 1188 ngày 14 giờ
31Campionat SUB12 2015 - Comarques Pirinenques 1188 ngày 14 giờ
32Campionat Juvenil d'Andorra 2015 1193 ngày 14 giờ
33Campionat Absolut d’Andorra 2014 1311 ngày 23 giờ
3432 Open Andorra Hotel St.Gothard 1400 ngày 16 giờ
35Gran Prix Andorra 2014 1406 ngày 15 giờ
36Campionat Juvenil d'Andorra 2014 1544 ngày 13 giờ
37Campionat SUB12 2014 - Comarques Pirinenques 1551 ngày 20 giờ
38Campionat SUB10 2014 - Comarques Pirinenques 1551 ngày 20 giờ
39Campionat SUB14 2014 - Comarques Pirinenques 1555 ngày
40yener ak 1614 ngày 12 giờ
41VII Obert d´Escacs Santa Eulalia de Ronçana B 1635 ngày 17 giờ
42Campionat Absolut d’Andorra 2013 1680 ngày 20 giờ
43XXXI Open Internacional d´Andorra Hotel St.Gothard 1764 ngày 16 giờ
44Gran Prix Andorra 2013 1770 ngày 17 giờ
45Campionat SUB10 2013 - Comarques Pirinenques 1911 ngày 13 giờ
46Campionat SUB12 2013 - Comarques Pirinenques 1911 ngày 13 giờ
47Campionat Juvenil d'Andorra 2013 1928 ngày 13 giờ
48Campionat de Nadal 2012 1989 ngày 13 giờ
49Campionat Absolut d’Andorra 2012 2017 ngày 22 giờ
50Pirineu 2012 2045 ngày 14 giờ