Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 4 giờ 24 phút
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 4 giờ 24 phút
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 4 giờ 25 phút
4DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 7 giờ 55 phút
5GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ TƯỚNG 8 giờ 45 phút
6GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 8 giờ 46 phút
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 10 giờ 33 phút
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 10 giờ 40 phút
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 10 giờ 41 phút
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 10 giờ 42 phút
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 10 giờ 43 phút
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 10 giờ 45 phút
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 10 giờ 48 phút
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 12 giờ 3 phút
15Giải vô địch trường Nguyễn Văn Tố 14 giờ 34 phút
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 15 giờ 14 phút
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 15 giờ 34 phút
18GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 5 15 giờ 51 phút
19GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 4 15 giờ 56 phút
20GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 3 16 giờ 1 phút
21GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 2 16 giờ 2 phút
22GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 1 16 giờ 3 phút
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 16 giờ 26 phút
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 1 ngày 3 giờ
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 1 ngày 3 giờ
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG OPEN-NC 1 ngày 6 giờ
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG OPEN-PT 1 ngày 6 giờ
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 1 ngày 6 giờ
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NỮ 1 ngày 11 giờ
30GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NAM 1 ngày 11 giờ
31GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NỮ 1 ngày 11 giờ
32GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NAM 1 ngày 11 giờ
33GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NỮ 1 ngày 11 giờ
34GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM 1 ngày 11 giờ
35GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NỮ 1 ngày 11 giờ
36GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NAM 1 ngày 11 giờ
37GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NỮ 1 ngày 11 giờ
38GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM 1 ngày 11 giờ
39Giải cờ tướng mừng Đảng mừng xuân Bính Thân 2016 2 ngày 10 giờ
40Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 5 ngày 15 giờ
41GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 6 ngày 4 giờ
42GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 6 ngày 4 giờ
43OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 6 ngày 8 giờ
44U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 6 ngày 8 giờ
45U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 6 ngày 9 giờ
46U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 6 ngày 9 giờ
47U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 6 ngày 9 giờ
48Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 6 ngày 9 giờ
49Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 6 ngày 9 giờ
50Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 6 ngày 9 giờ
Advertisement