Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 2 giờ
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 2 giờ 1 phút
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 2 giờ 1 phút
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 2 giờ 1 phút
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 2 giờ 3 phút
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 2 giờ 3 phút
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 2 giờ 3 phút
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 2 giờ 5 phút
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 2 giờ 5 phút
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 2 giờ 5 phút
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 3 giờ 16 phút
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 3 giờ 17 phút
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 3 giờ 17 phút
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 3 giờ 20 phút
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 3 giờ 20 phút
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 3 giờ 20 phút
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 3 giờ 22 phút
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 3 giờ 22 phút
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 3 giờ 22 phút
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 3 giờ 25 phút
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 3 giờ 56 phút
22GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 3 giờ 57 phút
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ tuyển 4 giờ 47 phút
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U13 4 giờ 57 phút
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U11 5 giờ 7 phút
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U9 5 giờ 24 phút
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U7 5 giờ 36 phút
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam tuyển 5 giờ 47 phút
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U15 6 giờ 4 phút
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U11 6 giờ 16 phút
31GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U11 Nữ 7 giờ 22 phút
32GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U11 Nam 7 giờ 23 phút
33GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U10 Nữ 7 giờ 24 phút
34GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U10 Nam 7 giờ 25 phút
35GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U8 Nữ 7 giờ 27 phút
36GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U8 Nam 7 giờ 28 phút
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U7 7 giờ 40 phút
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U9 7 giờ 41 phút
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 10 giờ 57 phút
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 11 giờ
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 11 giờ 4 phút
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 11 giờ 30 phút
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 11 giờ 34 phút
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 11 giờ 44 phút
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 11 giờ 47 phút
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 11 giờ 54 phút
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 11 giờ 57 phút
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 11 giờ 58 phút
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 14 giờ 45 phút
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 14 giờ 46 phút
Advertisement