Selectia de tari    ECU Logo

Selectia turneului

Sortare dupa

Tara selectata: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
Nr.TurneuUltima actualizare
1MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 08 Boys (2010 to Up) 13 Ore 28 Min.
2MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 08 Girls (2010 to Up) 13 Ore 28 Min.
3MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 10 Boys (2008 & 2009) 13 Ore 28 Min.
4MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 10 Girls (2008 & 2009) 13 Ore 28 Min.
5MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 12 Boys (2006 & 2007) 13 Ore 28 Min.
6MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 12 Girls (2006 & 2007) 13 Ore 30 Min.
7MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 14 Boys (2004 & 2005) 13 Ore 30 Min.
8MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 14 Girls (2004 & 2005) 13 Ore 30 Min.
9MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 16 Boys (2002 & 2003) 13 Ore 31 Min.
10MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Under 16 Girls (2002 & 2003) 13 Ore 31 Min.
11MAYOR All Island Individual Chess Championship - 2018 Open Event (Only Over 16 Boys & Girls) 13 Ore 31 Min.
1222nd Battle of the Kings 2 Zile 5 Ore
13Sri Lanka National (Novices Division) Chess Championship 2018 - Galle 9 Zile 2 Ore
14Sri Lanka National (Novices Division) Chess Championship 2018 - Colombo 9 Zile 3 Ore
15Sri Lanka National (Novices Division) Chess Championship 2018 - Kurunegala 9 Zile 6 Ore
16Sri Lanka Novices Division Chess Championship - 2018 (Kandy) Open 9 Zile 6 Ore
17National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 18 Girls [1999/2000] 16 Zile 9 Ore
18National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 18 Boys [1999/2000] 16 Zile 9 Ore
19National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 16 Girls [2002/2001] 16 Zile 9 Ore
20National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 16 Boys [2002/2001] 16 Zile 9 Ore
21National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 14 Girls [2004/2003] 16 Zile 9 Ore
22National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 14 Boys [2004/2003] 16 Zile 9 Ore
23National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 12 Girls [2005/2006] 16 Zile 9 Ore
24National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 12 Boys [2005/2006] 16 Zile 9 Ore
25National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 10 Girls [2008/2007] 16 Zile 9 Ore
26National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 10 Boys [2008/2007] 16 Zile 9 Ore
27National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 08 Girls [2009/ 2010/ 2011] 16 Zile 9 Ore
28National Youth Blitz Chess Championship 2017 Under 08 Boys [2009/ 2010/ 2011] 16 Zile 9 Ore
29National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 16 Girls - 2001 & 2002 17 Zile 4 Ore
30National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 16 Open - 2001 & 2002 17 Zile 4 Ore
31National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 14 Open - 2003 & 2004 17 Zile 4 Ore
32National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 14 Girls - 2003 & 2004 17 Zile 4 Ore
33National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 12 Open - 2005 & 2006 17 Zile 4 Ore
34National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 12 Girls - 2005 & 2006 17 Zile 4 Ore
35National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 10 Open - 2007 & 2008 17 Zile 4 Ore
36National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 10 Girls - 2007 & 2008 17 Zile 4 Ore
37National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 08 Open - 2009,2010 & 2011 17 Zile 4 Ore
38National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 08 Girls - 2009,2010 & 2011 17 Zile 4 Ore
39National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 18 Open - 1999 & 2000 17 Zile 8 Ore
40National Youth Rapid Chess Championship - 2017 Under 18 Girls - 1999 & 2000 17 Zile 8 Ore
41National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 09 Boys - 2008/2009 24 Zile 4 Ore
42National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 17 Girls - 2000/2001 24 Zile 4 Ore
43National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 17 Boys - 2000/2001 24 Zile 4 Ore
44National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 15 Girls - 2002/2003 24 Zile 4 Ore
45National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 15 Boys - 2002/2003 24 Zile 4 Ore
46National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 13 Girls - 2004/2005 24 Zile 4 Ore
47National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 13 Boys - 2004/2005 24 Zile 4 Ore
48National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 11 Girls - 2006/2007 24 Zile 4 Ore
49National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 09 Girls - 2008/2009 24 Zile 4 Ore
50National Youth Chess Championship - 2017/18 Under 07 Girls - 2010 24 Zile 4 Ore