Pilihan Turnamen

Urutan berdasarkan

Federasi terpilih: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnamenTerakhir Diperbarui
1Giải HKPĐ trường tiểu học Thịnh Liệt năm 2018 - 2019 Bảng Nam lớp 4 17 Jam 39 Mnt.
2HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ TƯỚNG 18 Jam 49 Mnt.
3HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ VUA 18 Jam 50 Mnt.
4Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 9 năm 2018 1 Hari 6 Jam
5GIAI CO CHOP 2 Hari 6 Jam
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Hari 12 Jam
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Hari 12 Jam
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Hari 12 Jam
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Hari 12 Jam
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Hari 12 Jam
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Hari 18 Jam
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 6 Hari 11 Jam
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 6 Hari 11 Jam
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 6 Hari 11 Jam
15GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 6 Hari 11 Jam
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 6 Hari 11 Jam
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 6 Hari 11 Jam
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 6 Hari 11 Jam
19GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 6 Hari 12 Jam
20GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 6 Hari 14 Jam
21GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 6 Hari 15 Jam
22GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 6 Hari 15 Jam
23GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 6 Hari 16 Jam
24GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 6 Hari 17 Jam
25Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 7 Hari 5 Jam
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 7 Hari 7 Jam
27Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 7 Hari 16 Jam
28GIẢI ĐẤU TẬP 7 Hari 16 Jam
29Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 7 Hari 16 Jam
30Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 7 Hari 16 Jam
31Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 7 Hari 16 Jam
32Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 7 Hari 16 Jam
33Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 7 Hari 17 Jam
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 9 Hari 12 Jam
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 9 Hari 12 Jam
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 9 Hari 12 Jam
37Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 9 Hari 12 Jam
38Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 9 Hari 12 Jam
39Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 9 Hari 12 Jam
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 9 Hari 12 Jam
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 9 Hari 12 Jam
42ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 11 Hari 13 Jam
43ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 11 Hari 14 Jam
44ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 11 Hari 14 Jam
45ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 12 Hari 10 Jam
46GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 12 Hari 11 Jam
47GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 12 Hari 11 Jam
48GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 12 Hari 11 Jam
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 12 Hari 11 Jam
50ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 12 Hari 11 Jam