Турнирна селекция

Подреждане според

Избрана федерация: Vietnam (vie)

Flag vie
No.ТурнирПоследно обновяване
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 8 Минути
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 8 Минути
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 30 Минути
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 38 Минути
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 44 Минути
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 51 Минути
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 51 Минути
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 58 Минути
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 1 Часа 3 Мин.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 1 Часа 17 Мин.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 1 Часа 23 Мин.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 1 Часа 29 Мин.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 1 Часа 36 Мин.
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 9 Часа 30 Мин.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 1 Дни 6 Часа
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 1 Дни 6 Часа
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 1 Дни 6 Часа
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 1 Дни 6 Часа
19Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 4+5 1 Дни 7 Часа
20Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 6+7 1 Дни 7 Часа
21Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 1 1 Дни 7 Часа
22Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 3 1 Дни 7 Часа
23Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 2 1 Дни 7 Часа
24GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 1 Дни 8 Часа
25GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 1 Дни 8 Часа
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 1 Дни 9 Часа
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 1 Дни 9 Часа
28GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 1 Дни 9 Часа
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 1 Дни 9 Часа
30Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U8-9 Nhóm U 8-9 (sinh năm 2010, 2009) 3 Дни 2 Часа
31Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - OPEN Nhóm OPEN-10 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước) 3 Дни 2 Часа
32Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U7 Nhóm 7 tuổi trở xuống (sinh năm 2011 trở về đây) 3 Дни 2 Часа
33GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 3 Дни 3 Часа
34GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 3 Дни 4 Часа
35GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 3 Дни 6 Часа
368th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 6 Дни 5 Часа
378th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 6 Дни 5 Часа
38GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 9 Дни 23 Часа
39GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 9 Дни 23 Часа
40GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 9 Дни 23 Часа
41GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 9 Дни 23 Часа
42GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 9 Дни 23 Часа
43GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 9 Дни 23 Часа
44GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 9 Дни 23 Часа
45Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 11 Дни 21 Часа
46Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 12 Дни 4 Часа
47Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 12 Дни 4 Часа
48Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 12 Дни 4 Часа
49Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 12 Дни 4 Часа
50Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 4-5 12 Дни 4 Часа
Advertisement
Advertisement