Sélection de la Fédération    ECU Logo

Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (vie)

Flag vie
No.TournoisDernière mise à jour
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 RAPID 9 Heures 9 Min.
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 RAPID 9 Heures 10 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 BLITZ 9 Heures 11 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN RAPID 9 Heures 16 Min.
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN BLITZ 9 Heures 17 Min.
6GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U10 11 Heures 20 Min.
7GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN NÂNG CAO 11 Heures 26 Min.
8GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN PHONG TRÀO 11 Heures 39 Min.
9GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U13 11 Heures 41 Min.
10GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U11 11 Heures 43 Min.
11GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U09 11 Heures 47 Min.
12GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U08 11 Heures 50 Min.
13GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U07 11 Heures 53 Min.
14GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U06 11 Heures 55 Min.
15GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 RAPID 14 Heures 17 Min.
16GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 BLITZ 14 Heures 17 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 RAPID 15 Heures 45 Min.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 BLITZ 15 Heures 45 Min.
19GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018-NAM 6 16 Heures 40 Min.
20GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 15 17 Heures 7 Min.
21GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 13 17 Heures 7 Min.
22GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 11 17 Heures 7 Min.
23GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 9 17 Heures 8 Min.
24GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 7 17 Heures 8 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 18 Heures 32 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 18 Heures 42 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 19 Heures 6 Min.
28GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 11 21 Heures 23 Min.
29GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ15 1 Jours 5 Heures
30GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NU13 1 Jours 5 Heures
31GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 9 1 Jours 5 Heures
32GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 7 1 Jours 5 Heures
33GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 6 1 Jours 5 Heures
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 RAPID 1 Jours 9 Heures
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 BLITZ 1 Jours 13 Heures
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 BLITZ 1 Jours 13 Heures
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 PARENTS RAPID 1 Jours 17 Heures
38Giải cờ nhanh nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - Triều Khúc tháng 5 năm 2018 2 Jours 9 Heures
39Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U11 và U15 2 Jours 13 Heures
40Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U10 2 Jours 13 Heures
41Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U9 2 Jours 13 Heures
42Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U8 2 Jours 13 Heures
43Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U7 2 Jours 13 Heures
44Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U6 2 Jours 13 Heures
45GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 7 2 Jours 13 Heures
46GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG OPEN 2 Jours 13 Heures
47GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM NỮ 15 2 Jours 14 Heures
48GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 11 2 Jours 14 Heures
49GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 9 2 Jours 14 Heures
50GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 11 2 Jours 15 Heures