Sélection de la Fédération    ECU Logo

Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 8 Heures 32 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 11 Heures 30 Min.
3Giải Cờ vua nội bộ Trung tâm Luyện Thi 3S tháng 8 năm 2018 11 Heures 38 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 18 Heures 30 Min.
5Giải Cờ Vua Richland mở rộng tháng 8 năm 2018 19 Heures 35 Min.
6Lớp nâng cao 1 Jours 9 Heures
7Lớp cơ bản 1 Jours 9 Heures
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 - HẠNG TRÊN 45 2 Jours 7 Heures
9GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA PT 2 Jours 11 Heures
10GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 2 Jours 19 Heures
11GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA CT 2 Jours 19 Heures
12GIẢI CỜ VUA HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 2 Jours 19 Heures
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 - HẠNG DƯỚI 45 2 Jours 19 Heures
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 4 Jours 18 Heures
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 4 Jours 19 Heures
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 4 Jours 20 Heures
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 4 Jours 20 Heures
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 4 Jours 20 Heures
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 4 Jours 20 Heures
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 4 Jours 20 Heures
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 4 Jours 20 Heures
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 4 Jours 20 Heures
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 4 Jours 20 Heures
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 4 Jours 20 Heures
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 4 Jours 20 Heures
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 4 Jours 21 Heures
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 4 Jours 21 Heures
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 4 Jours 21 Heures
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 4 Jours 21 Heures
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 4 Jours 21 Heures
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 4 Jours 21 Heures
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 4 Jours 21 Heures
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 4 Jours 21 Heures
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 4 Jours 21 Heures
35GIAỈ CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HƠN HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6, U7 NỮ 6 Jours 10 Heures
36GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NỮ 6 Jours 10 Heures
37GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U7 NAM 6 Jours 11 Heures
38GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NỮ 6 Jours 11 Heures
39GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6 NAM 6 Jours 11 Heures
40GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NAM 6 Jours 11 Heures
41GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NAM 6 Jours 11 Heures
42GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 6 Jours 11 Heures
43GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 6 Jours 11 Heures
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 6 Jours 19 Heures
45GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 Jours 12 Heures
46GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 5-6-7 7 Jours 19 Heures
47GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 8-9 7 Jours 19 Heures
48GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 10 7 Jours 19 Heures
49GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. 7 Jours 20 Heures
50Giải cờ vua tổ dân phố 13, phường Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L6-L9) 9 Jours 12 Heures