Sélection de la Fédération    ECU Logo

Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 25 Minutes
2GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 1 Jours
3GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 1 Jours
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 5 Jours 11 Heures
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 5 Jours 15 Heures
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 5 Jours 15 Heures
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 5 Jours 15 Heures
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 5 Jours 15 Heures
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 5 Jours 16 Heures
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 5 Jours 16 Heures
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG PHONG TRÀO 5 Jours 16 Heures
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 5 Jours 16 Heures
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U5 (sinh 2012 và 2013) 5 Jours 16 Heures
14GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7 5 Jours 17 Heures
15GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9 5 Jours 17 Heures
16GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 8-9 5 Jours 17 Heures
17GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 5 Jours 17 Heures
18GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 1-3 5 Jours 17 Heures
19GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 4-5 5 Jours 17 Heures
20GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 4-5 5 Jours 17 Heures
21GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 6-7 5 Jours 18 Heures
22GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 1-3 5 Jours 18 Heures
23Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land lần 2 - CLB Kiện tướng tương lai 7 Jours 12 Heures
24Lớp Golden land lần 2 ngày 10-11 7 Jours 14 Heures
25GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 9 Jours 12 Heures
26Giải đấu tập cờ chớp số 6, lớp đội tuyển Quận, KTTL cs TTT 11 Jours 14 Heures
27Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land - CLB Kiện tướng tương lai 14 Jours 12 Heures
28GIAI CO NHANH NOI BO - KTTL 14 Jours 13 Heures
297th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 17 Jours 14 Heures
30GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 18 Jours 20 Heures
31GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1-CỜ TƯỚNG 19 Jours 12 Heures
32GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1- CỜ VUA 19 Jours 12 Heures
33GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 19 Jours 17 Heures
34GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 19 Jours 17 Heures
35GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 19 Jours 17 Heures
36GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 19 Jours 17 Heures
37GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 19 Jours 17 Heures
38GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 19 Jours 17 Heures
39GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 19 Jours 17 Heures
40GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4A 19 Jours 17 Heures
41GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3B 19 Jours 17 Heures
42GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3A 19 Jours 17 Heures
43GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2B 19 Jours 17 Heures
44GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2A 19 Jours 17 Heures
45GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1B 19 Jours 17 Heures
46GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A 19 Jours 17 Heures
47Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 32 - Giải Cờ vua cá nhân CLB Hồ Gươm mở rộng lần II 19 Jours 22 Heures
48GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 1A+B 19 Jours 22 Heures
49Giải Quân Đội Tháng 10 - Lứa Tuổi 9 19 Jours 22 Heures
50Giải Quân Đội Tháng 10 - Lứa Tuổi 8 19 Jours 22 Heures
Advertisement