Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 10 Heures 54 Min.
2GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 23 Heures 11 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Jours
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Jours
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 3 Jours 4 Heures
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Jours 3 Heures
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 8 Jours 1 Heures
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 8 Jours 3 Heures
9giai cờ vua huyện 14 Jours 11 Heures
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 15 Jours
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 15 Jours 1 Heures
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Jours 5 Heures
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Jours 5 Heures
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Jours 5 Heures
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Jours 5 Heures
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 16 Jours 10 Heures
17a 17 Jours 20 Heures
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 29 Jours
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Jours 5 Heures
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Jours 5 Heures
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Jours 5 Heures
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Jours 5 Heures
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Jours 5 Heures
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Jours 5 Heures
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 31 Jours 1 Heures
26y6tuuyjyy 31 Jours 7 Heures
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 36 Jours 7 Heures
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 36 Jours 7 Heures
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 36 Jours 7 Heures
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 36 Jours 7 Heures
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 36 Jours 7 Heures
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 39 Jours 4 Heures
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 39 Jours 4 Heures
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 39 Jours 4 Heures
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 39 Jours 5 Heures
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 39 Jours 5 Heures
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 39 Jours 5 Heures
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 39 Jours 5 Heures
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 39 Jours 5 Heures
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 39 Jours 5 Heures
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 39 Jours 5 Heures
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 39 Jours 6 Heures
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 41 Jours 10 Heures
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 41 Jours 10 Heures
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 41 Jours 10 Heures
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 41 Jours 10 Heures
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 41 Jours 10 Heures
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 41 Jours 10 Heures
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 41 Jours 10 Heures
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 41 Jours 10 Heures
Advertisement