Sélection de Tournois

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournoisDernière mise à jour
1LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U8 - sinh 2010 4 Heures 28 Min.
2LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U7 - sinh 2011 4 Heures 28 Min.
3LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U6 - sinh 2012 4 Heures 29 Min.
4LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U10 - sinh 2008 4 Heures 33 Min.
5LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U9 - sinh 2009 4 Heures 33 Min.
6Giải Vietchess Văn Quán mở rộng 2018 6 Heures 16 Min.
7LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U8 - sinh 2010 7 Heures 33 Min.
8LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U10 - sinh 2008 7 Heures 54 Min.
9LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U7 - sinh 2011 7 Heures 57 Min.
10LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Phong trào 7 Heures 58 Min.
11LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U9 - sinh 2009 8 Heures
12LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U13 - sinh 2005 8 Heures 1 Min.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ THCS 9 Heures 22 Min.
14LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Nâng Cao 9 Heures 55 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ TIỂU HỌC 11 Heures 42 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM THCS 12 Heures 14 Min.
17LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Nâng Cao 12 Heures 25 Min.
18LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U11 - sinh 2007 12 Heures 26 Min.
19LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam U11 - sinh 2007 12 Heures 26 Min.
20LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U6 - sinh 2012 12 Heures 32 Min.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIII NĂM HỌC 2017-2018 - NAM TIỂU HỌC 12 Heures 42 Min.
22GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 2 - 2018 12 Heures 57 Min.
23LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ - OPEN Phong trào 13 Heures 55 Min.
24LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nữ U13 - sinh 2005 16 Heures 42 Min.
258th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 1 Jours 11 Heures
26Giải cờ nhanh Đội tuyển Cờ vua Hà nội 3 Jours 8 Heures
27Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 1 năm 2018 4 Jours 18 Heures
28GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 1-3 5 Jours 11 Heures
29GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 6-7 5 Jours 11 Heures
30GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5 5 Jours 11 Heures
31GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ THPT 5 Jours 11 Heures
32GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM THPT 5 Jours 11 Heures
33GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 8-9 5 Jours 11 Heures
34GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 4-5 5 Jours 11 Heures
35GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 6-7 5 Jours 11 Heures
36GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 1-3 5 Jours 11 Heures
37GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 8-9 5 Jours 11 Heures
38GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM MẦM NON 5 Jours 11 Heures
39GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 5 5 Jours 12 Heures
40GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 2 5 Jours 12 Heures
41GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 3 5 Jours 12 Heures
42GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 1 5 Jours 12 Heures
43GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 4 5 Jours 12 Heures
44GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NAM LỚP 1 5 Jours 12 Heures
45GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 3 5 Jours 12 Heures
46GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 2 5 Jours 12 Heures
47GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 4 5 Jours 12 Heures
48GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ LỚP 5 5 Jours 13 Heures
49GIẢI CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI MẦM NON - TIỂU HỌC CÁC CÂU LẠC BỘ HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP TRẠNG CỜ NHÍ 2018 _ NỮ MẦM NON 5 Jours 13 Heures
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 1-3 5 Jours 16 Heures