Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
TournoiDernière mise à jour
1Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 7 Heures 48 Min.
2Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 8 Heures 47 Min.
3Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 11 Heures 27 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 12 Heures 45 Min.
5SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 14 Heures 25 Min.
6SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 14 Heures 30 Min.
7SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 14 Heures 30 Min.
8Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 1 Jours 15 Heures
9Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 3 Jours 8 Heures
10Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 10 Jours 12 Heures
11Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 10 Jours 12 Heures
12Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 10 Jours 18 Heures
13Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 17 Jours 12 Heures
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH 83 Jours 17 Heures
15Giải cờ nhanh lớp ĐTTP - KTTL 84 Jours 9 Heures
16GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN LẦN II 2020 84 Jours 11 Heures
17Giải đấu tập 87 Jours 18 Heures
18Giải cờ vua giao lưu cuối tuần 88 Jours 14 Heures
19Giải cờ chớp lớp ĐTTP KTTL - cs TTT 91 Jours 9 Heures
20cờ 10p 94 Jours 10 Heures
21GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUỐI TUẦN 95 Jours 12 Heures
22GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN 95 Jours 13 Heures
23corona 95 Jours 16 Heures
2426-01-2020 95 Jours 17 Heures
25Giai covid 20 95 Jours 21 Heures
26Co Vid 20 u7 95 Jours 21 Heures
27Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 109 Jours 16 Heures
28Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 112 Jours 20 Heures
29Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 112 Jours 20 Heures
30Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 112 Jours 20 Heures
31Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 112 Jours 20 Heures
32Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 112 Jours 20 Heures
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 112 Jours 20 Heures
34Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 112 Jours 20 Heures
35Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 112 Jours 20 Heures
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 112 Jours 20 Heures
37Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 112 Jours 20 Heures
38Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 112 Jours 20 Heures
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 112 Jours 20 Heures
40Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 112 Jours 20 Heures
41Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 112 Jours 20 Heures
42Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 112 Jours 20 Heures
43Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 112 Jours 20 Heures
44Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 112 Jours 20 Heures
45Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 112 Jours 21 Heures
46Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 113 Jours 14 Heures
47Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 113 Jours 14 Heures
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 113 Jours 14 Heures
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 113 Jours 14 Heures
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 113 Jours 14 Heures