Liiton valinta    ECU Logo

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (vie)

Flag vie
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM 1 h. 57 min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U16 2 h. 23 min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NỮ 2 h. 24 min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U16 3 h. 3 min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U11 3 h. 29 min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U11 3 h. 30 min.
7Kỳ Đài Hồ Gươm lần thứ 66 8 h. 8 min.
8Giải Cờ vua Trung tâm Luyện Thi 3S mở rộng tháng 7 năm 2018 1 pv. 1 h.
9GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 5-6-7 1 pv. 3 h.
10GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 10 1 pv. 3 h.
11GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 8-9 1 pv. 3 h.
122323 2 pv. 22 h.
13GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THAN MINH NĂM 2018 - BẢNG U27 6 pv. 7 h.
14GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U15 6 pv. 7 h.
15GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG O27 6 pv. 7 h.
16GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U11 6 pv. 7 h.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 9 pv. 2 h.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 9 pv. 2 h.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 9 pv. 2 h.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 9 pv. 2 h.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 9 pv. 6 h.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 9 pv. 7 h.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 9 pv. 7 h.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 9 pv. 7 h.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 9 pv. 7 h.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17 9 pv. 7 h.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 9 pv. 7 h.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 9 pv. 7 h.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 9 pv. 7 h.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 9 pv. 7 h.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 9 pv. 7 h.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 9 pv. 8 h.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 9 pv. 8 h.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 9 pv. 8 h.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 9 pv. 8 h.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 9 pv. 8 h.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 9 pv. 8 h.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 9 pv. 8 h.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 9 pv. 8 h.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 9 pv. 9 h.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 9 pv. 9 h.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 9 pv. 9 h.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 9 pv. 9 h.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 9 pv. 9 h.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 9 pv. 9 h.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 9 pv. 9 h.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 9 pv. 9 h.
4812313 9 pv. 22 h.
49GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B2 10 pv. 2 h.
50GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN KTVĐ 10 pv. 2 h.