Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (vie)

Flag vie
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 5 h. 36 min.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 5 h. 37 min.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 5 h. 37 min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 5 h. 37 min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 5 h. 39 min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 5 h. 39 min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 5 h. 39 min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 5 h. 41 min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 5 h. 41 min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 5 h. 41 min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 7 6 h. 52 min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 15 6 h. 53 min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 13 6 h. 53 min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 11 6 h. 56 min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 9 6 h. 56 min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NỮ 7 6 h. 56 min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 15 6 h. 58 min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 13 6 h. 58 min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 11 6 h. 58 min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2017-2018 - BẢNG NAM 9 7 h. 1 min.
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 7 h. 32 min.
22GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 7 h. 33 min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ tuyển 8 h. 23 min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U13 8 h. 33 min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U11 8 h. 43 min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U9 9 h.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nữ U7 9 h. 12 min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam tuyển 9 h. 23 min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U15 9 h. 40 min.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U11 9 h. 52 min.
31GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U11 Nữ 10 h. 58 min.
32GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U11 Nam 10 h. 59 min.
33GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U10 Nữ 11 h.
34GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U10 Nam 11 h. 1 min.
35GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U8 Nữ 11 h. 3 min.
36GIải cờ vua truyền thống cúp Lê Văn Tám TP Lào Cai mở rộng năm 2018 U8 Nam 11 h. 4 min.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U7 11 h. 16 min.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐBSCL MỞ RỘNG NĂM 2018 - CẦN THƠ LẦN I - Nam U9 11 h. 17 min.
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 14 h. 33 min.
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 14 h. 36 min.
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 14 h. 40 min.
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 15 h. 6 min.
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 15 h. 10 min.
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 15 h. 20 min.
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 15 h. 23 min.
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 15 h. 30 min.
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 15 h. 33 min.
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 15 h. 34 min.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 18 h. 21 min.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2018 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 18 h. 22 min.
Advertisement