Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 0 Minuutit
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U07 2 Minuutit
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 3 Minuutit
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng NC U09 4 Minuutit
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U13 7 Minuutit
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U13 8 Minuutit
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 33 Minuutit
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 33 Minuutit
9Royal Rated Chess 6 - 2019 41 Minuutit
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 43 Minuutit
112019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 55 Minuutit
12GIAI CO VUA TLV 59 Minuutit
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U08 1 h. 39 min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 1 h. 40 min.
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 1 h. 40 min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 14 TUỔI (LỚP 9) 2 h. 7 min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 13 TUỔI (LỚP 8) 2 h. 7 min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NAM 12 TUỔI (LỚP 7) 2 h. 8 min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 11 TUỔI (LỚP 6) 2 h. 9 min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NAM 10 TUỔI (LỚP 5) 2 h. 9 min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 9 TUỔI (LỚP 4) 2 h. 10 min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 8 TUỔI (LỚP 3) 2 h. 10 min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 7 TUỔI (LỚP 2) 2 h. 11 min.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 2 h. 15 min.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 14 TUỔI (LỚP 9) 2 h. 17 min.
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 13 TUỔI (LỚP 8) 2 h. 19 min.
27GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 12 TUỔI (LỚP 7) 2 h. 19 min.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 11 TUỔI (LỚP 6) 2 h. 24 min.
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 10 TUỔI (LỚP 5) 2 h. 25 min.
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 9 TUỔI (LỚP 4) 2 h. 35 min.
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 8 TUỔI (LỚP 3) 2 h. 37 min.
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 7 TUỔI (LỚP 2) 2 h. 39 min.
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH PHỔ THÔNG QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019-2020 - NỮ 6 TUỔI (LỚP 1) 2 h. 47 min.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U06 2 h. 50 min.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng NC U07 3 h. 28 min.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng NC OPEN 3 h. 28 min.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U11 3 h. 29 min.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U10 3 h. 30 min.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U09 3 h. 30 min.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nam U05 3 h. 31 min.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U08 3 h. 31 min.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT OPEN 3 h. 34 min.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U11 3 h. 41 min.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U10 3 h. 42 min.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U09 3 h. 42 min.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U07 3 h. 43 min.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U06 3 h. 43 min.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng PT Nữ U05 3 h. 43 min.
49Giải cờ vua STChess chiều thứ 5 16 h. 53 min.
50GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM THCS 2 pv. 4 h.