Federatie selectie    ECU Logo

Toernooiselectie

Sorteervolgorde op

Gekozen Federatie: Vietnam (vie)

Flag vie
No.ToernooiaanduidingLaatste wijziging
1Dau Vong Tron 24-06-2018 5 Uren 18 Min.
2amateur 13 Uren 43 Min.
322-06-2018 2 Dagen 13 Uren
4GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 6 Dagen 4 Uren
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 6 Dagen 11 Uren
6GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 6 Dagen 16 Uren
7GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 5 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 Dagen 23 Uren
8GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
9GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
10GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
11GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
12GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
13GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
14GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 09 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
15GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 09 TUỔI 9 Dagen 7 Uren
16GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
17GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
18GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
19GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
20GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
21GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
22GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
23GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 9 Dagen 13 Uren
24GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 4 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 9 Dagen 14 Uren
25Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
26Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
27Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
28Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
29Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
30Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
31Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
32Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
33Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
34Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
35Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
36Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
37GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 14 Uren
38Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
39GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
40Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
41GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
42Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
43Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
44GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
45Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
46GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
47Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
48Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
49GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 13 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren
50GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 9 Dagen 15 Uren