Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (vie)

Flag vie
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 16 Minute
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 6 Sati 35 Min.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 6 Sati 36 Min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 6 Sati 43 Min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 7 Sati
6Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 4+5 7 Sati 48 Min.
7Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 6+7 7 Sati 57 Min.
8Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 1 8 Sati 2 Min.
9Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 3 8 Sati 5 Min.
10Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 2 8 Sati 8 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 9 Sati 18 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 9 Sati 26 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 9 Sati 35 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 9 Sati 47 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 9 Sati 47 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 9 Sati 48 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 10 Sati 31 Min.
18Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U8-9 Nhóm U 8-9 (sinh năm 2010, 2009) 2 Dani 2 Sati
19Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - OPEN Nhóm OPEN-10 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước) 2 Dani 3 Sati
20Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U7 Nhóm 7 tuổi trở xuống (sinh năm 2011 trở về đây) 2 Dani 3 Sati
21GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 2 Dani 4 Sati
22GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Dani 4 Sati
23GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Dani 7 Sati
248th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 5 Dani 6 Sati
258th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 5 Dani 6 Sati
26GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 8 Dani 23 Sati
27GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 9 Dani
28GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 9 Dani
29GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 9 Dani
30GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 9 Dani
31GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 9 Dani
32GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 9 Dani
33Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 10 Dani 22 Sati
34Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 11 Dani 4 Sati
35Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 11 Dani 4 Sati
36Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 11 Dani 4 Sati
37Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 11 Dani 4 Sati
38Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 4-5 11 Dani 4 Sati
39Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 2-3 11 Dani 4 Sati
40Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 1 11 Dani 4 Sati
41Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 6-7 11 Dani 4 Sati
42Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 8-9 11 Dani 5 Sati
43Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 4-5 11 Dani 5 Sati
44ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM - Cờ Nhanh 13 Dani 9 Sati
45ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 13 Dani 11 Sati
46ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM 14 Dani 1 Sati
47ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NỮ 14 Dani 1 Sati
48ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NAM 14 Dani 1 Sati
49Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 14 Dani 10 Sati
50Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 15 Dani 6 Sati
Advertisement
Advertisement