Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1U11-14 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 3 Sati 45 Min.
2U5 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 3 Sati 54 Min.
3U10 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 4 Sati 1 Min.
4U8 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 4 Sati 2 Min.
5U9 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 4 Sati 2 Min.
6U7 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 4 Sati 3 Min.
7U6 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 4 Sati 4 Min.
8BẢNG NAM - GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2018 5 Sati 55 Min.
9BẢNG NỮ - GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2018 5 Sati 55 Min.
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U5 6 Sati 28 Min.
11GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT 6 Sati 44 Min.
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U9 10 Sati 44 Min.
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam OPEN 11 Sati 6 Min.
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U11 11 Sati 7 Min.
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U8 11 Sati 9 Min.
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U7 11 Sati 10 Min.
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U7 11 Sati 11 Min.
18Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U6 11 Sati 12 Min.
19Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U6 11 Sati 13 Min.
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U5 11 Sati 14 Min.
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID 15 Sati 13 Min.
22Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 19 Sati 7 Min.
23GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U10 NỮ 1 Dani 5 Sati
24GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U8 NAM 1 Dani 5 Sati
25GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U6 NAM 1 Dani 6 Sati
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT NĂM 2018 1 Dani 12 Sati
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 1 Dani 19 Sati
28GIẢI CỜ NHANH CLB KTTL 2 Dani 6 Sati
29Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 4 3 Dani 9 Sati
30Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 5 3 Dani 9 Sati
31Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 3 3 Dani 10 Sati
32Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 2 3 Dani 10 Sati
33Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 1 3 Dani 11 Sati
34Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 3 Dani 11 Sati
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NAM 3 Dani 11 Sati
36GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NỮ 3 Dani 11 Sati
37Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 1-2-3 4 Dani 10 Sati
38Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 4 4 Dani 10 Sati
39Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 5 4 Dani 10 Sati
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Dani 11 Sati
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Dani 11 Sati
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 4 Dani 12 Sati
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Dani 12 Sati
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 14-15 (8-9) 4 Dani 12 Sati
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Dani 12 Sati
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Dani 12 Sati
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Dani 12 Sati
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Dani 12 Sati
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Dani 12 Sati
50Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 2 4 Dani 17 Sati