Odabir saveza    ECU Logo

Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 28 Minute
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 32 Minute
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 43 Minute
4Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 4 và lớp 5 1 Sati 40 Min.
5Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 3 1 Sati 41 Min.
6Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 2 1 Sati 52 Min.
7Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 1 1 Sati 53 Min.
8GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ OPEN 2 Sati 6 Min.
9GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U11 2 Sati 8 Min.
10GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 2 Sati 9 Min.
11GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U13 2 Sati 10 Min.
12GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U09 2 Sati 11 Min.
13HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 8-9 (05 Ván) 3 Sati 1 Min.
14HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 3 Sati 4 Min.
15GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 3 Sati 12 Min.
16GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 3 Sati 13 Min.
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 3 Sati 18 Min.
18HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 4-5 3 Sati 20 Min.
19HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 8-9 3 Sati 21 Min.
20ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 3 Sati 28 Min.
21HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 3 Sati 30 Min.
22HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 6-7 3 Sati 35 Min.
23HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 2-3 (05 Ván) 3 Sati 37 Min.
24HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 1 (05 Ván) 3 Sati 38 Min.
25HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 (05 Ván) 3 Sati 44 Min.
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 16 Sati 35 Min.
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 17 Sati 1 Min.
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 17 Sati 22 Min.
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 1 Dani
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 1 Dani
31ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 1 Dani
32ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 1 Dani
33ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 1 Dani
34Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 1 Dani 15 Sati
35GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 17 Sati
36GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 18 Sati
37GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 18 Sati
38GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 18 Sati
39GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 18 Sati
40GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 18 Sati
41GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 19 Sati
42GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Dani 19 Sati
43GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 1 Dani 20 Sati
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 1 Dani 22 Sati
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 1 Dani 22 Sati
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 1 Dani 22 Sati
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 1 Dani 22 Sati
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 1 Dani 22 Sati
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 1 Dani 22 Sati
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 1 Dani 23 Sati