Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (vie)

Flag vie
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 8 Ч. 30 Мин.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 14 Ч. 52 Мин.
3GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 20 Ч. 30 Мин.
4GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 5 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 2 Дн. 3 Ч.
5GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
6GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
7GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
8GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
9GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
10GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
11GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 09 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
12GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 09 TUỔI 3 Дн. 11 Ч.
13GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 3 Дн. 16 Ч.
14GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 3 Дн. 16 Ч.
15GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 3 Дн. 16 Ч.
16GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 3 Дн. 16 Ч.
17GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 3 Дн. 16 Ч.
18GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 3 Дн. 16 Ч.
19GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 3 Дн. 17 Ч.
20GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 3 Дн. 17 Ч.
21GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 4 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 3 Дн. 18 Ч.
22Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
23Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
24Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
25Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
26Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
27Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
28Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
29Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
30Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
31Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
32Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
33Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
34GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
35Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
37Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
39Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
40Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
41GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NỮ 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
42Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
43GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
44Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
45Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
46GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 13 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
47GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 18 Ч.
48GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 19 Ч.
49GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ NHANH - NAM 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 19 Ч.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 7 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 3 Дн. 19 Ч.