Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ NHANH 23 Minutes
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ NHANH 1 Hours 36 Min.
3Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm Open 1 Hours 47 Min.
4Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm A40 1 Hours 47 Min.
5Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U7 1 Hours 48 Min.
6Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 1 Hours 48 Min.
7Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U9 1 Hours 48 Min.
8POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 15 Hours 22 Min.
97th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 16 Hours 41 Min.
107th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 16 Hours 41 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 21 Hours 18 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ CHỚP 1 Days
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ CHỚP 1 Days
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HUYỆN LỘC NINH NĂM 2017 1 Days 5 Hours
15Mừng Xuân 2017 2 Days 1 Hours
16HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 3 Hours
17HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 4 Hours
18HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 4 Hours
19HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 5 Hours
20HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 21 Hours
21HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 21 Hours
22HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 22 Hours
23HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 22 Hours
24HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 22 Hours
25HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 22 Hours
26HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 22 Hours
27HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 2 Days 22 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 3 Days 2 Hours
29HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - Nâng cao KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 3 Hours
30HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 4 Hours
31HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 18 Hours
32HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 20 Hours
33HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 21 Hours
34HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 21 Hours
35HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 21 Hours
36HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 21 Hours
37HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 21 Hours
38HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 21 Hours
39HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Days 22 Hours
40HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Days 2 Hours
41HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Days 2 Hours
42GIẢI CÁ NHÂN CLB CỜ TƯỚNG CIC QUÝ 4/2016 THƯỜNG KỲ HÀNG QUÝ 4 Days 23 Hours
43Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 5 Days 14 Hours
44Kết quả Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 5 Days 21 Hours
45Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 5 Days 22 Hours
46Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 5 Days 22 Hours
47Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 6 Days 3 Hours
48Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 6 Days 3 Hours
49Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 6 Days 4 Hours
50Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 6 Days 4 Hours
Advertisement