Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 15 Hours 48 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 16 Hours 12 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 16 Hours 13 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 16 Hours 14 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 16 Hours 17 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 21 Hours 54 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 3 Days 14 Hours
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 3 Days 14 Hours
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 3 Days 14 Hours
10GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 3 Days 15 Hours
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 3 Days 15 Hours
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 3 Days 15 Hours
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 3 Days 15 Hours
14GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 3 Days 15 Hours
15GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 3 Days 18 Hours
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 3 Days 19 Hours
17GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 3 Days 19 Hours
18GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 3 Days 20 Hours
19GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 3 Days 20 Hours
20Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 4 Days 9 Hours
21GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 4 Days 10 Hours
22Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 4 Days 20 Hours
23GIẢI ĐẤU TẬP 4 Days 20 Hours
24Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 4 Days 20 Hours
25Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 4 Days 20 Hours
26Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 4 Days 20 Hours
27Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 4 Days 20 Hours
28Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 4 Days 20 Hours
29Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 6 Days 15 Hours
30Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 6 Days 15 Hours
31Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 6 Days 15 Hours
32Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 6 Days 15 Hours
33Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 6 Days 15 Hours
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 6 Days 15 Hours
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 6 Days 15 Hours
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 6 Days 15 Hours
37ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 8 Days 17 Hours
38ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 8 Days 17 Hours
39ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 8 Days 17 Hours
40ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 9 Days 14 Hours
41GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 9 Days 15 Hours
42GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 9 Days 15 Hours
43GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 9 Days 15 Hours
44ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 9 Days 15 Hours
45ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 9 Days 15 Hours
46ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U15 9 Days 15 Hours
47ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U13 9 Days 15 Hours
48ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U05 9 Days 15 Hours
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2018 NAM U09 9 Days 20 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2018 NU U17 9 Days 20 Hours