Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua online Đường đến đỉnh vinh quang lần 5 ngày 08/10/2021 Danh sách tổng hợp (update 23h - 25/09/2021) 11 Hours 5 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T9 16 Days 11 Hours
3Giải cờ vua online Đường đến đỉnh vinh quang lần 4 ngày 10/09/2021 Danh sách tổng hợp (update 13h - 08/09/2021) 17 Days 15 Hours
4Giải cờ vua online Đường đến đỉnh vinh quang lần 3 ngày 27/08/2021 Danh sách tổng hợp (update 21h 25/08) 31 Days 13 Hours
5BLUE OPENING 2021 32 Days 13 Hours
6Giải TLKĐ tháng 8 bảng cơ bản 37 Days 13 Hours
7Giải TLKĐ bảng nâng cao 37 Days 13 Hours
8BLUE PUZZLE 2021 41 Days 15 Hours
9GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T8 44 Days 11 Hours
10GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS ONLINE COMPETITION 1ST 57 Days 12 Hours
11Giải cờ tướng online vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2021 - Chặng Mùa Thu 72 Days 12 Hours
12ROYAL TEST TOURNAMENT CHESS.COM 76 Days 13 Hours
13GIẢI ĐẤU TẬP CLB CỜ THÁI NGUYÊN THÁNG 7 77 Days 15 Hours
14GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T7 86 Days 11 Hours
15Future Granmaster Club - Young talen match 2021 96 Days 23 Hours
16GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T6 114 Days 11 Hours
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA 2021 137 Days 23 Hours
18Bảng B 139 Days 12 Hours
19bảng A 139 Days 12 Hours
20GIẢI CỜ VUA CLB PARENTS-LOVE-CHESS LẦN 13 (CỜ NHANH) 139 Days 23 Hours
21GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T5 142 Days 11 Hours
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 142 Days 18 Hours
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 142 Days 18 Hours
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 142 Days 19 Hours
25GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CỜ TIÊU CHUẨN 144 Days 14 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CỜ NHANH 144 Days 15 Hours
27GIẢI CỜ VUA CLB PARENTS-LOVE-CHESS LẦN 11 (CỜ NHANH) 145 Days 23 Hours
28Giải cờ tướng vô địch cá nhân cờ nhanh CLB Kỳ Phong năm 2021 - Chặng Tháng 5 146 Days 1 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 146 Days 22 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 146 Days 23 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA 2021 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 147 Days
32GIẢI CỜ VUA CLB PARENTS-LOVE-CHESS LẦN 12 (CỜ NHANH) 147 Days 18 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 147 Days 22 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ NHANH - BẢNG NAM 147 Days 22 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 147 Days 22 Hours
36CỜ VUA NHA TRANG - ĐẤU TẬP NGÀY 30/4/2021 NỘI DUNG CỜ CHƠP NHOÁNG - NHÓM 1 148 Days 17 Hours
37CLB CỜ VUA NHA TRANG * ĐẤU TẬP NGÀY 30/4/2021* NHÓM 2 148 Days 18 Hours
38GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN NAM SÁCH NĂM 2021 149 Days 18 Hours
39 GIẢI CỜ VUA DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2021 ( U12 Tuoi ) 149 Days 19 Hours
40 GIẢI CỜ VUA DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2021 ( U6-11 Tuoi ) 149 Days 19 Hours
419th Royal rated chess - 2021 150 Days 23 Hours
42Đội tuyển trẻ CVHN 2021 - Giải đấu tập số 03 152 Days 5 Hours
43GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - CỜ TƯỚNG NAM 152 Days 19 Hours
44GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - CỜ VUA NHI ĐÔNG NỮ 152 Days 19 Hours
45GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - CỜ VUA TN NAM 152 Days 19 Hours
46GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - CỜ VUA TN NỮ 152 Days 19 Hours
47GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 -CỜ VUA NHI ĐÔNG NAM 152 Days 19 Hours
48Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Chớp U7 Nữ 153 Days 2 Hours
49Đội tuyển trẻ CVHN 2021 - Giải đấu tập số 02 153 Days 13 Hours
50Giải Cờ Tướng Hội Thao Công Đoàn nghành Giáo Dục tỉnh Ninh Thuận lần thứ I năm 2021 153 Days 14 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 22.09.2021 12:51
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use