Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 9 Hours 26 Min.
29th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 10 Hours 25 Min.
39th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 10 Hours 26 Min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 20 Hours 15 Min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 20 Hours 17 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 20 Hours 19 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 20 Hours 31 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 20 Hours 34 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 20 Hours 36 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 20 Hours 39 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 20 Hours 41 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 20 Hours 44 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 20 Hours 47 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 21 Hours 21 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 21 Hours 22 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 21 Hours 24 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 21 Hours 26 Min.
18LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 21 Hours 28 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 21 Hours 30 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 21 Hours 32 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 21 Hours 34 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 21 Hours 45 Min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 21 Hours 45 Min.
24GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 21 Hours 48 Min.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 21 Hours 54 Min.
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 1 Days 22 Hours
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 1 Days 22 Hours
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 1 Days 22 Hours
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 1 Days 22 Hours
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 1 Days 22 Hours
31ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 1 Days 22 Hours
32ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 1 Days 22 Hours
33ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 1 Days 22 Hours
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 2 Days 3 Hours
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 2 Days 4 Hours
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 2 Days 4 Hours
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 2 Days 4 Hours
38GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 2 Days 4 Hours
39Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng Đội tuyển 2 Days 5 Hours
40Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua Đội tuyển 2 Days 5 Hours
41Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua Đội tuyển 2 Days 6 Hours
42Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng 15 tuổi 2 Days 6 Hours
43Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua 11 tuổi 2 Days 6 Hours
44Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua 11 tuổi 2 Days 6 Hours
45Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Tướng 15 tuổi 2 Days 6 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U7 - U8 2 Days 10 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U9 - U10 2 Days 10 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U11 TRỞ LÊN 2 Days 10 Hours
49SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN I 20.1.2019 2 Days 11 Hours
50HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 2 Days 12 Hours