Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U10 11 Minutes
2GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U9 21 Minutes
3GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U9 22 Minutes
4GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U8 22 Minutes
5GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U7 23 Minutes
6GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U6 23 Minutes
7GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U15 9 Hours 17 Min.
8GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U13 9 Hours 17 Min.
9GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U11 9 Hours 17 Min.
10GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U8 9 Hours 19 Min.
11GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U7 9 Hours 19 Min.
12GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U6 9 Hours 19 Min.
13GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U15 9 Hours 19 Min.
14GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U13 9 Hours 20 Min.
15GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U11 9 Hours 23 Min.
16GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U10 9 Hours 24 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12 Hours 41 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 13 Hours
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 19 Hours 43 Min.
20Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 2 Days 12 Hours
21Giải cờ chớp 3 Days 15 Hours
22GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 3 Days 16 Hours
23GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 3 Days 16 Hours
24GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 3 Days 16 Hours
25GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 3 Days 16 Hours
26GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 3 Days 16 Hours
27GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 3 Days 16 Hours
28GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 3 Days 16 Hours
29GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 3 Days 16 Hours
30GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 3 Days 16 Hours
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 3 Days 16 Hours
32GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 3 Days 16 Hours
33GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 3 Days 16 Hours
34GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 3 Days 16 Hours
35GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 3 Days 16 Hours
36GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 3 Days 16 Hours
37GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 3 Days 16 Hours
38Hội Thao Công Đoàn Sở TPHCM 2017 Môn Cờ Tướng - Bảng Nam 3 Days 20 Hours
39Giải Cờ vua HKPĐ huyện Cần Đước 2017 3 Days 20 Hours
40Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 4 4 Days 12 Hours
41GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 4 Days 13 Hours
42Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 7-8 5 Days 11 Hours
43Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 5-6 5 Days 11 Hours
44Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 9 5 Days 11 Hours
45Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 5 Days 12 Hours
46Giải đấu tập cờ chớp KTTL- Lớp đội tuyển Quận, cs Tôn Thất Tùng 9 Days 10 Hours
47GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 9 Days 20 Hours
48GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN NC 12 Days 19 Hours
49GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U10 12 Days 19 Hours
50GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U08 12 Days 19 Hours
Advertisement