Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Mầm non và lớp 1 2 Hours 35 Min.
2Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Nâng cao 1 và nâng cao 2 Hours 39 Min.
3Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Khối lớp Phong trào nhỏ 2 Hours 42 Min.
4Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 2 Days 2 Hours
5Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 2 Days 2 Hours
6Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 2 Days 2 Hours
7Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 2 Days 2 Hours
8Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 2 Days 2 Hours
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 3 Days 5 Hours
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 3 Days 5 Hours
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 3 Days 5 Hours
12GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 3 Days 5 Hours
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 3 Days 5 Hours
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 3 Days 5 Hours
15CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 4 Days 3 Hours
16GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 4 Days 5 Hours
17Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 4 Days 22 Hours
18Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 4 Days 22 Hours
19Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 4 Days 22 Hours
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 4 Days 23 Hours
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 4 Days 23 Hours
22GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 5 Days 1 Hours
23CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 5 Days 3 Hours
24Cờ vua 2018 5 Days 6 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 6 Days
26GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 6 Days
27GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 6 Days
28GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 6 Days
29GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 6 Days 1 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 6 Days 1 Hours
31Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 6 Days 2 Hours
32GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 6 Days 20 Hours
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 6 Days 21 Hours
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 6 Days 21 Hours
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 6 Days 22 Hours
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 6 Days 22 Hours
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 6 Days 22 Hours
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 6 Days 22 Hours
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 6 Days 22 Hours
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 6 Days 23 Hours
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 6 Days 23 Hours
42Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 7 Days 1 Hours
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 7 Days 3 Hours
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 7 Days 3 Hours
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 7 Days 3 Hours
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 7 Days 3 Hours
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 7 Days 3 Hours
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 7 Days 4 Hours
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 6-7 7 Days 4 Hours
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 8-9 7 Days 4 Hours