Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 2 Hours 53 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 3 Hours 3 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 3 Hours 8 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - ĐÔI NAM NỮ 3 Hours 12 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 3 Hours 13 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 3 Hours 13 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 3 Hours 58 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 3 Hours 58 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH - BẢNG NAM 3 Hours 59 Min.
10GIẢI CỜ VUA AI THÔNG MINH MINH 2017 4 Hours 2 Min.
11Giải Cờ tướng Hội thao nganh 2017 ( nhom 45) 1 Days 21 Hours
12Giải đấu tập cờ nhanh BIMBIM số 8, KTTL- cs TTT 2 Days 6 Hours
13Giải đấu tập cờ nhanh BIMBIM số 7, KTTL - cs TTT 3 Days 5 Hours
14giai hang nhat toan quoc 2017 5 Days 23 Hours
15GIẢI CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG CÚP KIM ĐỒNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ I NĂM 2017 - NHÓM DƯỚI 7 TUỔI 6 Days 23 Hours
16GIẢI CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG CÚP KIM ĐỒNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ I NĂM 2017 - NHÓM DƯỜI 11 TUỔI 6 Days 23 Hours
17GIẢI CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG CÚP KIM ĐỒNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ I NĂM 2017 - NHÓM DƯỜI 9 TUỔI 7 Days
18GIẢI CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG CÚP KIM ĐỒNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ I NĂM 2017 - NHÓM DƯỜI 15 TUỔI 7 Days 4 Hours
19GIẢI CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG CÚP KIM ĐỒNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ I NĂM 2017 - NHÓM DƯỜI 13 TUỔI 7 Days 4 Hours
20giải đấu tập Bimbim cờ nhanh số 6 7 Days 4 Hours
21giai an kem mo rong lan 3 7 Days 5 Hours
22Giải Đấu Giao Lưu Online 7 Days 7 Hours
23GIẢI XUYÊN QUỐC GIA 7 Days 18 Hours
24Giải đấu tập cờ nhanh BIMBIM số 5, KTTL- cs TTT 8 Days 23 Hours
25Giải đấu tập cờ nhanh BIMBIM số 4, KTTL- cs TTT 9 Days 23 Hours
26Capablanca 10 Days 5 Hours
27Giải đấu tập cờ nhanh BIMBIM số 3, KTTL- cs TTT 11 Days 4 Hours
28TRÀNG AN MỞ RỘNG 2017 11 Days 5 Hours
29GIẢI ĐẤU TẬP CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI LẦN 2 THÁNG 7-2016 11 Days 18 Hours
30GIẢI ĐẤU TẬP CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI LẦN 1 THÁNG 7-2016 11 Days 18 Hours
31GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ TRANH CÚP MAI THANH MINH NĂM 2017 - NHÓM U27 12 Days
32GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ TRANH CÚP MAI THANH MINH NĂM 2017 - NHÓM U13 12 Days
33GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ TRANH CÚP MAI THANH MINH NĂM 2017 - NHÓM U09 12 Days
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 14 Days 2 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 14 Days 2 Hours
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 14 Days 3 Hours
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 09 14 Days 3 Hours
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 14 Days 3 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 14 Days 3 Hours
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 14 Days 3 Hours
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 14 Days 3 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 14 Days 3 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 09 14 Days 3 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 14 Days 3 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 14 Days 3 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 07 14 Days 3 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 17 14 Days 3 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 14 Days 3 Hours
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 14 Days 3 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2017-CÚP VIETCOMBANK CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 14 Days 3 Hours
Advertisement