Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 5 Minutes
2Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 6 Minutes
3Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 2 Hours 46 Min.
4Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 2 Hours 48 Min.
5Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 4 Hours 54 Min.
6Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 4 Hours 57 Min.
7Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 10 Hours 46 Min.
8Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 10 Hours 49 Min.
9Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 10 Hours 51 Min.
10Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 10 Hours 56 Min.
11GIẢI CỜ CHỚP NHOÁNG ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 1 Days 3 Hours
12DAI HỘI TDTT XÃ HÒN TRE 3 Days 16 Hours
13Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 4 Days 3 Hours
14Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 4 Days 3 Hours
15Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 4 Days 3 Hours
16Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 4 Days 3 Hours
17Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 4 Days 3 Hours
18Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 4 Days 4 Hours
19Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 5 Days 2 Hours
20KỲ THỦ MẠNH 2017 5 Days 7 Hours
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U7 5 Days 8 Hours
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U11 5 Days 8 Hours
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U15 5 Days 8 Hours
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U9 5 Days 8 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U8 5 Days 8 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U6 5 Days 9 Hours
27Giải TDTT Đạ Tẻ Nhóm 14 - 15 tuổi NAM Năm học 2016-2017 5 Days 9 Hours
28Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 5 Days 10 Hours
29PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 5 Days 10 Hours
307th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 6 Days 6 Hours
317th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 6 Days 6 Hours
32POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 6 Days 6 Hours
33Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 6 Days 12 Hours
34PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 6 Days 12 Hours
35PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 6 Days 13 Hours
36Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 6 Days 14 Hours
37PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 6 Days 14 Hours
38Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 6 Days 14 Hours
39PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University ò Pharmacy CỜ TƯỚNG 6 Days 15 Hours
40Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 6 Days 15 Hours
41PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University ò Pharmacy CỜ TƯỚNG 6 Days 15 Hours
42Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 6 Days 15 Hours
43Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U7 7 Days 15 Hours
44GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II - HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG 8 Days 2 Hours
45GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II - HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG 8 Days 3 Hours
46GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II - HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG 8 Days 4 Hours
47GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II - HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG 8 Days 4 Hours
48GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II - HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG 8 Days 4 Hours
49GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II - HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG 8 Days 5 Hours
50GIẢI CỜ VUA NHANH TRANH CÚP MÃ TRẠNG NGUYÊN - LẦN II.2017 8 Days 6 Hours
Advertisement
Advertisement