Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 Hours 6 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10 Hours 18 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10 Hours 19 Min.
4Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 1 Days 2 Hours
57th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 1 Days 3 Hours
6GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 2 Days
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Days 10 Hours
8giai cờ vua huyện 7 Days 12 Hours
9GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 8 Days 1 Hours
10Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 8 Days 2 Hours
11U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Days 6 Hours
12U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Days 6 Hours
13U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Days 6 Hours
14U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Days 6 Hours
15GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 9 Days 11 Hours
16a 10 Days 21 Hours
17Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 22 Days 1 Hours
18U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Days 6 Hours
19U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Days 6 Hours
20U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Days 6 Hours
21U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Days 6 Hours
22U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Days 6 Hours
23U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Days 6 Hours
24GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 24 Days 2 Hours
25y6tuuyjyy 24 Days 8 Hours
26GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 29 Days 8 Hours
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 29 Days 8 Hours
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 29 Days 8 Hours
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 29 Days 8 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 29 Days 8 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 32 Days 5 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 32 Days 5 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 32 Days 5 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 32 Days 6 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 32 Days 6 Hours
36GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 32 Days 6 Hours
37GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 32 Days 6 Hours
38GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 32 Days 6 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 32 Days 6 Hours
40GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 32 Days 6 Hours
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 32 Days 6 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 34 Days 10 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 34 Days 11 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 34 Days 11 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 34 Days 11 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 34 Days 11 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 34 Days 11 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 34 Days 11 Hours
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 34 Days 11 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 34 Days 11 Hours
Advertisement