Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Mongolia (MGL)

Flag MGL
No.TournamentLast update
1"IKH NUUDEL-2016" INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 3 Hours 59 Min.
2Цагаан Бэрс 2016 Блиц 18 нас 1 Days 4 Hours
3Цагаан Бэрс 2016 Блиц 14 хүртэлх нас 1 Days 4 Hours
4Цагаан Бэрс 2016 Блиц 10 хүртэлх нас 1 Days 4 Hours
5Цагаан Бэрс-2016 эмэгтэй 6 хүртэлх нас 1 Days 4 Hours
6Цагаан Бэрс-2016 эрэгтэй 6 хүртэлх нас 1 Days 4 Hours
7Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 7-8 нас 1 Days 4 Hours
8Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 7-8 нас 1 Days 4 Hours
9Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 9-10 нас 1 Days 4 Hours
10Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 9-10 нас 1 Days 4 Hours
11Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 11-12 нас 1 Days 4 Hours
12Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 11-12 нас 1 Days 4 Hours
13Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 13-14 нас 1 Days 4 Hours
14Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 13-14 нас 1 Days 4 Hours
15Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 15-18 нас 1 Days 4 Hours
16Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 15-18 нас 1 Days 4 Hours
17"Saturday Mini Blitz" 3 Days
18Saturday Rapid 3 Days
191-3 эр 5 Days 8 Hours
20Sunday Blitz 8 Days 21 Hours
21Sunday Mini Blitz 8 Days 21 Hours
22"Ур ухаан-IV" нээлттэй тэмцээн 9 Days 3 Hours
23туршилт darkhan 11 Days 2 Hours
24Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нэрэмжит 9сарын 1 тэмцээн 12 Days 5 Hours
25Sunday Mini Blitz 15 Days 18 Hours
26Sunday Blitz 09 11 16 Days 1 Hours
27"Ур ухаан-III" нээлттэй тэмцээн 16 Days 3 Hours
28Bliz 20 Days 4 Hours
29Sunday Blitz 23 Days 1 Hours
30"Ур ухаан-II" нээлттэй тэмцээн 23 Days 3 Hours
31Sunday Blitz 08.28 27 Days
32"Есөн сарын нэгэн" 16 нас 30 Days 1 Hours
33"Есөн сарын нэгэн" 12 нас 30 Days 1 Hours
34"Есөн сарын нэгэн" 8 нас охид 30 Days 1 Hours
35"Есөн сарын нэгэн" 8 нас хөвгүүд 30 Days 1 Hours
36"Есөн сарын нэгэн" 10 нас охид 30 Days 1 Hours
37"Есөн сарын нэгэн" 10 нас хөвгүүд 30 Days 1 Hours
38"Есөн сарын нэгэн" 6 нас охид 30 Days 1 Hours
39"Есөн сарын нэгэн" 6 нас хөвгүүд 30 Days 1 Hours
40"Ур чадвар-V" нээлттэй тэмцээн 30 Days 23 Hours
41Satarday Blitz 08 27 30 Days 23 Hours
42Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн F final 36 Days 6 Hours
43Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн G 37 Days 9 Hours
44Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн H 38 Days
45Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн E 38 Days 1 Hours
46Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн I 38 Days 3 Hours
47МӨШКХолбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн 38 Days 5 Hours
48Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн B 38 Days 5 Hours
49Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн C 38 Days 5 Hours
50Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн А 38 Days 5 Hours