Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Mongolia (MGL)

Flag MGL
No.TournamentLast update
1Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (18 эм) 4 Hours 19 Min.
2Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эм) 4 Hours 20 Min.
3Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эм) 4 Hours 20 Min.
4Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (12 эм) 4 Hours 20 Min.
5Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эм) 4 Hours 20 Min.
6Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (8 эм) 4 Hours 20 Min.
7өсвөрийн шатарчдын УАШТ \8 нас, эрэгтэй\ 5 Hours 16 Min.
8өсвөрийн шатарчдын УАШТ \10нас эрэгтэй\ 5 Hours 17 Min.
9өсвөрийн шатарчдын УАШТ \12 нас эрэгтэй\ 5 Hours 17 Min.
10өсвөрийн шатарчдын УАШТ \14 нас эрэгтэй\ 5 Hours 17 Min.
11өсвөрийн шатарчдын УАШТ \16 нас эрэгтэй\ 5 Hours 18 Min.
12өсвөрийн шатарчдын УАШТ \18 нас, эрэгтэй \ 5 Hours 18 Min.
13СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эр 4 Days 23 Hours
14СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эм 4 Days 23 Hours
15СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эр 4 Days 23 Hours
16СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эм 4 Days 23 Hours
17СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эр 4 Days 23 Hours
18СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эм 4 Days 23 Hours
19СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эр 4 Days 23 Hours
20СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эм 4 Days 23 Hours
21СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 9-10 эр 4 Days 23 Hours
22СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 9-10 эм 4 Days 23 Hours
23СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 8 хүртлэх эр 4 Days 23 Hours
24СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 8 хүртлэх эм 4 Days 23 Hours
25Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эр) 6 Days 1 Hours
26Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эм) 6 Days 1 Hours
27Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эр) 6 Days 1 Hours
28Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эм) 6 Days 1 Hours
29Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (12 эр) 6 Days 1 Hours
30Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эр) 6 Days 1 Hours
31Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эм) 6 Days 1 Hours
32Сэлэнгэ ААШ,13-14 нас-хөвгүүд 6 Days 7 Hours
33Сэлэнгэ ААШ,17-18 нас-хөвгүүд 6 Days 7 Hours
34Сэлэнгэ ААШ, 11-12 нас-охид 6 Days 7 Hours
35Сэлэнгэ ААШ, 15-16 нас, охид 6 Days 7 Hours
36Сэлэнгэ ААШ,9-10 нас-охид 6 Days 8 Hours
37Сэлэнгэ ААШ, 17-18 охид 6 Days 8 Hours
38Сэлэнгэ ААШ,15-16 нас-хөвгүүд 6 Days 8 Hours
39Сэлэнгэ ААШ,11-12 нас-хөвгүүд 6 Days 8 Hours
40Сэлэнгэ ААШ, 13-14 нас, охид 6 Days 8 Hours
41Сэлэнгэ ААШ,9-10 нас-хөвгүүд 6 Days 8 Hours
42Сэлэнгэ ААШ, 8 хүртэлх нас-хөвгүүд 6 Days 9 Hours
43Сэлэнгэ ААШ,8 нас охид 6 Days 9 Hours
44БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эр, 219 анги 15 Days 3 Hours
45БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эм, 219 анги 15 Days 3 Hours
46БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эр, 221 анги 15 Days 3 Hours
47БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эм, 221 анги 15 Days 3 Hours
48БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадам шатрын тэмцээн 13-14 эр, 205 анги 15 Days 3 Hours
49БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эм, 206 анги 15 Days 3 Hours
50БГД-н хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эр, 112 анги 15 Days 3 Hours
Advertisement