Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:


Hiển thị thông tin của giải
 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM

Cập nhật ngày: 02.10.2019 07:14:02, Người tạo/Tải lên sau cùng: vietnamchess

Danh sách ban đầu

SốTênPhái
1Nguyen Duc HoaQDO
2Nguyen Huynh Minh HuyHCM
3Tu Hoang ThongHCM
4Pham ChuongHCM
5Tran Quoc DungHCM
6Tran Minh ThangHNO
7Duong The AnhQDO
8Dang Hoang SonHCM
9Nguyen Dang Hong PhucHCM
10Bao KhoaKGI
11Le Minh HoangHCM
12Tran Manh TienCTH
13Le Huu ThaiLDO
14Tu Hoang ThaiHCM
15Lu Chan HungKGI
16Nguyen Phuoc TamCTH
17Nguyen Tuan LocDAN
18Nguyen Hoang NamQDO
19Nguyen Hoai NamQNI
20Doan Van DucQDO
21Nguyen Quoc HyHCM
22Nguyen Hoang DucQNI
23Tran Xuan TuHCM
24Le Cong CuongQDO
25Tran Duc TuDON
26Nguyen Van Toan ThanhQDO
27Duong Thuong CongQDO
28Nguyen Tan ThinhBTR
29Pham Minh HieuKGI
30Pham Minh HieuDON
31Nguyen Lam ThienHCM
32Pham Phu QuangHCM
33Le Minh TuBDU
34Nguyen Huu Hoang AnhLDO
35Nguyen Dinh TrungNAN
36Vo Kim CangHCM
37Duong Thien ChuongBDU
38Pham Quang HungKGI
39Le Nhat MinhHCM
40Chu Quoc ThinhHCM
41Phan Ba Thanh CongDAN
42Tran Quoc PhuDAN
43Nguyen Tri ThienBNI
44Phan LuongQDO
45Nguyen Duc SangHCM
46Nguyen Van QuanHCM
47Luong Duy LocDAN
48Vu Hoang Gia BaoKGI
49Vu Thi Dieu UyenKGI
50Dang Anh QuocKGI
51Bui Nhat TanLDO
52An Dinh MinhHCM
53Pham Tran Gia PhucHCM
54Vo Huynh ThienCTH
55Doan Phan KhiemHCM
56Nguyen Anh Dung (B)QNI
57Vu Ba KhoiHCM
58Duong Vu AnhQDO
59Luu Huong Cuong ThinhKGI
60Lam Duc Hai NamDAN
61Nguyen Anh KhoaHCM
62Tran Ngoc Minh DuyDON
63Nguyen Minh Chi ThienBTR
64Tran Hoang PhucHCM
65Huynh Quoc AnBTR
66Nguyen Van AnBDU
67Phung Duc AnhBDU
68Le Trong BacQDO
69Pham Thanh BinhDON
70Do Thanh DatBNI
71Nguyen Minh DatBTR
72Nguyen Nhat HuyCTH
73Nguyen Van HungBTR
74Pham Le Anh KietHCM
75Tran Tuan KietTTH
76Le Minh KhaBTR
77Tran Minh KhangHCM
78Bui Dang KhoaDTH
79Dang Duc LamHCM
80Huynh Bao LongHCM
81Nguyen Le Duc MinhHCM
82Thai Ho Tan MinhDON
83Le Hong PhucDAN
84Ngo Minh QuanTTH
85Pham Anh TuanLDO
86Phan Xuan TuQNI
87Doan Nguyen Quoc ThinhHCM
88Tran Quoc ThinhBTR
89Phan Minh TrieuNTH
90Nguyen Xuan VinhDON