Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2017 - BẢNG NỮ

Last update 09.10.2017 15:59:32, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFED
1Hoàng Thi Bảo TrâmQ01
2Nguyễn Thị Thanh AnQ01
3Bạch Ngọc Thùy DươngQ01
4Trần Đặng Hồng LiênQ03
5Nguyễn Hà Minh AnhQ03
6Phạm Trần Gia ThưQTP
7Nguyễn Hồng AnhQTB
8Nguyễn Thị Hồng HạnhQ05
9Trương Trần Loan NgọcQ05
10Bùi Ngọc Phương NghiQ04
11Nguyễn Thanh Thủy TiênQ03
12Trần Nguyễn Huyền TrânQ03
13Lê Thùy AnNTN
14Nguyễn Mỹ Hạnh ÂnQTP
15Cao Huệ AnhQTB
16Đặng Minh AnhQ02
17Lê Thái Hoàng ÁnhQ12
18Lý Nguyễn Ngọc ChâuQ01
19Nguyễn Ngọc Minh ChâuQTP
20Trần Thị Tâm ĐoanQ12
21Nguyễn Ngọc Hương GiangQTB
22Ngô Đăng Thanh HàQTP
23Nguyễn Ngọc Sơn HàNTN
24Ngô Minh HằngQBT
25Hồ Mai KhanhQ03
26Trần Dương Mỹ KỳNTN
27Nguyễn Ngọc Song LinhNTN
28Quan Mỹ LinhQTP
29Võ Đình Khải MyQBT
30Nguyễn Ngọc Phương NghiQ01
31Vũ Nguyễn Uyên NhiNTN
32Nguyễn Trần Quỳnh NhưQ05
33Trương Lê Quỳnh NhưQTB
34Huỳnh Phúc Minh PhươngQBT
35Trần Huỳnh Nam PhươngNTN
36Ngô Bảo QuyênNTN
37Nguyễn Thị Minh ThưQTB
38Nguyễn Mạc Xuân TiênQTP
39Lý Nguyễn Ngọc TrânQ01
40Trần Nam TrânNTN
41Nguyễn Thị Kim TuyếnQ01
42Châu Điền Nhã UyênQ04
43Trần Thị Cẩm ViQ05
44Hồ Ngọc VyNTN
45Nguyễn Thị Kim ChiQ12
46Tôn Nữ Quỳnh DươngQTB
Advertisement